Brukermeny

Felles kunde- og leverandørnummer for samme firma

0
0

Vil gjerne ha mulighet til å registrere firma som både kunde og leverandør uten å legge den inn i både kunde- og leverandørregisteret. Jeg sender ofte fakturaer til mine leverandører.

  • You must to post comments
0
0

Reskontroserien i Matrix er én sammenhengende nummerserie. I kontoplanen avgjør du hvilke reskontroer som skal vises for kundefordringer og leverandørgjeld. Gå til Registre | Kontoer | Kontoplan. Gå inn på konto 1500 kundefordringer og 2400 leverandørgjeld og endre intervallet for reskontroer til f.eks. 1 – 99999 på både kundefordringer og leverandørgjeld. Dermed vil du nå se alle kunder og leverandører når du går til f.eks. knappene Kunder og Leverandører.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.