Brukermeny

Feil sum i årsavslutning

0
0

Hva gjør jeg når summen i bilagsoversikten/resultatet for regnskapet 2014 ikke stemmer overens med summen på bankkonto på slutten av året? (en differanse på 50 kr- noe som stammer fra tidligere år som er avsluttet hvor det også er denne forskjellen.)

  • Line Østensen asked 4 år ago
  • last edited 4 år ago
  • You must to post comments
0
0

Hvis inngående saldo går i null, dvs. at summen av alle kontoer er null under Vedlikehold | Inngående saldo, så kan slike bagatellmessige avvik føres f.eks. debet 7770 bankgebyrer / kredit 1920 bank.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.