Brukermeny

Fakturering med utenlandske bankkontoer

0
0

Vi driver virksomhet i flere land og ønsker å skrive fakturaer med nasjonale bankkontonumre i hver av disse landene. Hvordan gjør vi det?

  • You must to post comments
0
0

For det første kan du gå til Registre | Valutaer. For hver valuta kan du oppgi IBAN og BIC/SWIFT:

Dette kommer da frem på fakturaen slik:

Kanskje det er greit nok?

 

Alternativt kan du lage en vare med varenavn f.eks. DKK, med navn som i dette eksempelet:

 

Ved faktura til danske kunder kan du skrive DKK i varenr-feltet:

 

Fakturaen ser slik ut:

 

Dette var et par varianter. Det finnes nok flere muligheter også. Vi kan vurdere å lage en løsning hvor man kan skrive inn nasjonalt bankkontonummer knyttet opp til hver landkode, men det finnes altså ikke i dag i Matrix.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.