Brukermeny

Fakturering av reisekostnader

0
0

Jeg driver enkeltpersonforetak og har en del reisekostnader i forbindelse med et oppdrag, både mat, drikke og overnatting (kost og losji).

Kan jeg ta hva jeg ønsker i kilometergodtgjørelse og diettsatser ovenfor min kunde? Hvordan skal momsen håndteres?

  • You must to post comments
0
0

Ovenfor kunden skal du fakturere det som dere har avtalt, uavhengig av hvordan du får fradrag for dine kostnader. Med en god avtale så kan du altså gjøre profitt på faktureringen av reisekostnadene. Hvis dere ikke har gjort noen avtale om reisekostnader m.v., så skal faktureringen være lik dine egne kostnader. Men dere står fritt til å avtale spesifikke satser, eller for eksempel “statens satser”.

Faktureringen av reisekostnadene skal følge samme momsmessig behandling som hovedytelsen. Altså, hvis du fakturerer en avgiftspliktig tjeneste med 25 % merverdiavgift, så skal også reisekostnadene faktureres med 25% merverdiavgift. Dette gjelder selv om reisekostnadene inn til deg ikke hadde merverdiavgift, eller om den hadde lav, middels eller høy merverdiavgiftssats. Du skal ta nettobeløpet (uten moms) og legge til moms av dette.

Hvis du fakturerer en tjeneste som er utenfor merverdiavgiftsloven, som for eksempel tjenester som går inn under merverdiavgiftslovens unntak for kultur, undervisning eller helse, så skal konkrete reisekostnader faktureres brutto uten å legge til merverdiavgift. Sagt med andre ord, så skal en overnatting på hotell hvor du betalte 1000 kroner, viderefaktureres til kunden med 1000 kroner. Merverdiavgiften skal derfor ikke spesifiseres.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.