Brukermeny

Fakturering av kommisjonssalg

0
0

Jeg lurer på hvordan man skriver en faktura ved kommisjonssalg. Jeg driver med produksjon av husflid m.m. og har noe til salgs blant annet i en museumsbutikk. De tar 30% i kommisjon. Spørsmålet er hvordan få dette riktig satt opp på en faktura. Jeg er momspliktig.

  • You must to post comments
0
0

Kommisjonssalg er salg i eget navn, men for fremmed regning. Kommisjonæren foretar omsetning i eget navn, men etter oppdrag fra og for regning av en kommittent (vareeier). Omsetning ved kommisjon regnes som både kommittentens og kommisjonærens omsetning etter Merverdiavgiftsloven § 3-1 annet ledd.

Du som selger dine varer via kommisjonsselger, må sørge for at omsetningen bokføres brutto i ditt regnskap, slik at du skal beregne utgående merverdiavgift av hele salgssummen som kunden betaler. Kommisjonsselgeren bør lage en avregning som viser brutto salgsinntekter, beregnet provisjon og netto beløp til overføring til deg. Det kan være praktisk at du skriver faktura til kommisjonsselgeren på brutto salg, siden du da får oppdatert lagerbeholdning og salgsstatistikk i Matrix. I tillegg kan du bokføre provisjonsberegningen fra kommisjonsselgeren som en inngående faktura. Selve betalingen fra kommisjonæren føres debet bank, kredit 1500 kundefordringer og debet 2400 leverandørgjeld.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.