Brukermeny

Fakturering

0
0

Vi driver et AS i kunst og kulturbransjen, og er etterhvert kommet i en situasjon hvor det er naturlig å gjøre noe artistformidling/impresariovirksomhet for artist med enkeltpersonforetak. Vår AS benytter allerede Matrix til fakturering. Kan jeg benytte programmet til å fakturere på vegne av denne artisten, uten at det går inn i vår fakturering, eller må man da skaffe seg et eget fakturaprogrem eller ny lisens for å hindre sammenblanding av økonomiene? Alternativet vil jo ellers være at artistens økonomi går via vårt AS. Alle virksomheter er fritatt for mva.

  • You must to post comments
0
0

Dersom fakturaene ikke skal gå inn i deres aksjeselskaps regnskap, så vil dere ha behov for å utvide eksisterende Matrix fakturaprogram enklient til en flerklientversjon. Utvidelsen koster kr 800 i etablering og kr 30 ekstra pr måned pluss mva (pr 9.9.2015). Da vil dere kunne fakturere for så mange virksomheter som dere selv ønsker. Vil dere bestille? Send e-post til post@matrix.no.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.