Brukermeny

Fakturere i utenlandsk valuta

0
0

Kan jeg skrive ut en faktura i EURO?

  • You must to post comments
0
0

Trykk høyre mustast i fakturabildet og velg valuta. Alle beløpene på fakturaen skal da spesifiseres i f.eks. EURO, men de regnes om til NOK ved postering i regnskap etter kursen spesifisert for EURO. Valutaregisteret finner du under Registre/Valuta.

Du kan angi valuta for hver kunde, under skillearket “Diverse” og feltet Valuta.

 

Dersom kunden er utenlandsk, så ønsker du kanskje at fakturaen skal skrives på engelsk i stedet for norsk. Velg da en landkode utenfor Skandinavia. Du kan under Vedlikehold | Innstillinger | Faktura, skillearket Valg velge at fakturaer til Sverige og Danmark også skal skrives på engelsk.

I enkeltstående faktureringer, kan du velge valuta og språk for aktuell faktura ved å høyreklikke i fakturabildet og velge “Velg språk” og “Velg valuta”:

 

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.