Brukermeny

Fakturere beløp inklusive merverdiavgift

0
0

Jeg ønsker å skrive inn fakturabeløpene inklusive merverdiavgift, siden jeg selger til forbrukere. Hvordan kan man endre inntasting fra nettopriser til bruttopriser?

  • You must to post comments
0
0

For det første kan du på hver faktura velge om fakturainntastingen skal gjøres inklusive eller eksklusive merverdiavgift. Velg Brutto for å fakturere inklusive merverdiavgift, og Netto for å fakturere eks merverdiavgift.

 

For det andre, under Vedlikehold | Innstillinger | Faktura, skillearket Funksjoner kan du velge om du alltid skal bruke netto priser eller brutto priser, eller om dette skal være fleksibelt:

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.