Brukermeny

Dobbel innbetaling fra kunde

0
0

En kunde har betalt en regning to ganger med noen ukers mellomrom. Jeg har jo selvfølgelig tilbakeført de siste pengene tilbake til kundens konto. Det er jo kommet ett beløp 2700kr inn på bank konto og ett tilsvarende beløp er gått ut av konto.

Hvordan fører jeg dette i regnskapet?

 

  • You must to post comments
0
0

Den andre innbetalingen fra kunden kan du bokføre eksempelvis slik:

Bilagsdato: innbetalingsdatoen

Konto Mva-kode Beløp
1920 bank 0 2700
1500 Kundefordring, bruk kundens reskontronummer 0 -2700

Utbetalingen tilbake til kunden kan føres slik:

Bilagsdato: utbetalingsdatoen

Konto Mva-kode Beløp
1920 bank 0 -2700
1500 Kundefordring, bruk kundens reskontronummer 0 2700

 

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.