Brukermeny

Depositum

0
0

Vi driver med utleie av maskiner og våre kunder betaler et depositum ved utlevering av utstyr. Hvordan skal vi korrekt bokføre dette? I dag har vi opprettet en vare med navn “Depositum” også krediterer vi når kunden leverer tilbake utstyret, men dette er jo egentlig ikke en salgsinntekt. Er det mulig å bokføre dette mot en annen konto i regnskapet og få det reskontro på dette? Slik at det kommer frem i balansen hva vi skylder våre kunder?

  • You must to post comments
0
0

Det er fint å lage en egen vare som heter depositum, men varen må ha momskoden “0 % ikke på avgiftsoppgaven”, og postering av salg i regnskap kan føres på konto 2900.

Bruk denne varen både til utfakturering av depositum, og til avregning/tilbakeføring av depositumet.

Dere kan få en grei oversikt over utfakturerte depositum som ikke er trukket. Da må dere først gå inn på kontoplanen (Registre | Kontoer | Kontoplan), og dobbeltklikker på konto 2900 Forskudd fra kunder. Huk av for at “Denne kontoen skal ha reskontro”.

 

Etter hvert som fakturaene bokføres, så kan dere gå til Vis | Reskontrooversikt, velge konto 2900 og se ikke-avregnede depositum.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.