Brukermeny

Brukerkonflikt

0
1

Jeg kommer ikke inn i Matrix pga. skjermbilde som sier:

“NB: BRUKERKONFLIKT
Dette regnskapet er åpnet av Bruker: XXX på PC: XXX.”

  • You must to post comments
0
0

Når du starter Matrix, så lages filene RsKey.lck og RsKey.run i programmappen ved oppstart. Når man avslutter Matrix så slettes disse filene igjen. Meldingen du har fått oppstår når en annen bruker er inne i Matrix, eller at Matrix ikke ble avsluttet på normal måte på en annen datamaskin. Sjekk først om noen er inne i Matrix. Hvis ikke det er tilfelle, så må du slette filene RsKey.lck og RsKey.run manuelt. Disse to filene finner du klientmappen, som du kan åpne ved å gå til Hjelp | Åpne Windows utforsker.

Deretter kan du starte Matrix på nytt.

OBS! Hvis du har flerbruker, så ligger RsKey.lck og RsKey.run i klientmappen for den aktuelle klienten, og du må i så fall slette filene derfra.

Vær veldig forsiktig så du ikke sletter andre filer, da de kan være nødvendig for å kjøre Matrix. Hvis du er usikker, så kan du i stedet for å slette filene i stedet renavne dem slik at Matrix ikke finner filene.

  • support@matrix.no
    Takk, fungerte bra. Er dette filer som kan slettes uansett eller kan det skje skade/feil om de blir slettet mens en er inne?
  • support@matrix.no
    Disse filene låser slik at andre ikke kan komme inn på klienten samtidig mens du selv er inne, og det er svært viktig for å unngå filkonflikter. Så bare slett disse filene når du er 100% sikker på at ingen andre er inne i programmet eller på klienten.
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.