Brukermeny

Bruk av momskode på faktura

0
0

Jeg har nylig anskaffet Matrix og er fortiden i gang med å legge inn bilag. Jeg har noen fakturaer som er momspliktig, som da er sendt ut før jeg anskaffet Matrix, og lurer derfor på: hvor skal jeg sette momskode 03 i bilagsføringen for at det skal bli riktig? Skal det brukes både ved utsendelse og mottak, eller kun ved den ene?

  • Jan-Erik Solheim Bjørnebo asked 4 år ago
  • last edited 4 år ago
  • You must to post comments
0
0

Momskode 3 skal benyttes på linjen hvor du fører inntekten, for eksempel på konto 3000 salgsinntekter avgiftspliktig. Utgående faktura med 25% mva, kr 1250 å betale, kan bokføres for eksempel slik:

Dato = fakturadato:

Konto Moms-kode Beløp
1500 kundefordringer 0 1250
3000 3 -1250

 

Betalingen fra kunden inn til bankkontoen bokføres med dato=betalingsdato:

Konto Moms-kode Beløp
1920 bank 0 1250
1500 0 -1250
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.