Brukermeny

Bokføringsdato på utgående fakturaer

0
0

Når man bokfører utgående fakturaer fra systemet, legger den seg i periode 1 selv om fakturadato er i april. Burde ikke bokføringsdato følge automatisk fakturadato?

  • Rune Fridell asked 4 år ago
  • last edited 4 år ago
  • You must to post comments
0
0

Årsaken til at alle fakturaene har blitt bokført i periode 1, må være fordi dine innstillinger under Vedlikehold | Innstillinger | Regnskap er huket av for “Regnskapet skal føres periode for periode”. Det betyr at regnskapet for første måned må bokføres ferdig før man skriver posteringsjournalen for samme måned. Når det er gjort er Matrix åpnet for bokføring på periode 2, osv. Vi anbefaler å ta vekk eventuell hake ved “Regnskapet skal føres periode for periode”.  Dermed vil fakturaene bli bokført med ett bilag i hver av regnskapsmånedene.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.