Brukermeny

Bokføring på avdeling (avdelingsregnskap)

0
0

Jeg har overtatt regnskapsføringen for et idrettslag som benytter Matrix, vi ønsker å bokføre og rapportere på ulike avdelinger. På nettsiden står det at avdelingsregnskap er del av systemet.

Hvordan bokfører jeg mot avdeling? Er det tilgjengelig en rapport for resultatregnskap per avdeling?

  • You must to post comments
0
0

Bokføring på avdeling er inkludert i Matrix økonomisystem. Legg merke til at avdelingsregnskap kun er tilgjengelig på resultatkontoene/resultatregnskapet.

Du kan starte med avdelingsregnskap ved å gå til Registre | Avdelinger og opprette noen avdelinger der. Hvis du har ført bilag på inneværende regnskapsår, så vil disse bilagene bli tilordnet til den første avdelingen du oppretter.

Når du har opprettet avdeling, så vises en kolonne for avdeling i bilagsregistreringen:

Du kan velge å hente ut resultatrapportene, saldobalanse m.v. pr avdeling.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.