Brukermeny

Bokføring av stiftelseskostnader

0
0

Lurte på om hvordan fører man stiftelsekostnader. Har opprettet et aksjeselskap, Har ført slik: debet 1920 bankinnskudd 30000 og kredit 2000 aksjekapital.

Nå ønsker jeg å føre kostnader til foretaksregistre på 5666 kr.

  • You must to post comments
0
0

Du har bokført innskutt aksjekapital riktig. Fakturaen for kostnaden til foretaksregisteret kan du bokføre debet 2030 annen innskutt egenkapital, og kredit 2400 leverandørgjeld, med fakturadatoen. Og betalingen av fakturaen bokfører du debet 2400 leverandørgjeld og kredit 1920 bank.

Legg merke til at kostnaden til foretaktsregisteret ikke føres i resultatregnskapet ditt. For å få skattefradrag, som ditt firma har rett på, må du huske på å sette opp beløpet på næringsoppgavens side 4 for sandre kostnader som har fradragsrett. Det må du altså huske når du skal utarbeide ligningspapirene etter årets slutt.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.