Brukermeny

Bokføring av reisekostnader

0
0

Jeg driver enkeltpersonforetak og har en del reisekostnader i forbindelse med et oppdrag, både mat, drikke og overnatting (kost og losji).

Hva kan jeg kostnadsføre i mitt eget regnskap?

  • You must to post comments
0
0

Når du driver enkeltpersonforetak, så kan du bare kostnadsføre reisekostnader etter regning. Du kan altså ikke kostnadsføre diett og overnatting etter satser, slik som tilfellet ville vært dersom du drev aksjeselskap.

Du har rett til å trekke i fra inngående merverdiavgift hvis kostnadene gjelder virksomhet som er merverdiavgiftspliktig. Dersom du for eksempel har reisekostnader knyttet til undervisnings-, helse- eller kulturvirksomhet, som er unntatt merverdiavgift, så skal du heller ikke trekke i fra moms på kostnadene knyttet til denne virksomheten.

Vi vil senere lage konkrete eksempler på bokføring av reisekostnader.

Kjøring med egen bil kan kostnadsføres i regnskapet med debet “7080 kjøring med privat bil i næring” / “kredit 2062 kjøring med privat bil i næring”, med inntil 6000 kilometer pr år. Alternativt kan du føre bilen som firmabil, og eventuelt med 75% tilbakeføring av kostnadene dersom bilen brukes privat. Bilkostnader er et stort tema som ikke er fullstendig beskrevet her. Vi vil lage en veiledning senere rundt bilhold.

Legg merke til at kostnadsføring og fakturering av reisekostnader er helt uavhengig av hverandre. Les også Fakturering av reisekostnader.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.