Brukermeny

Bokføring av prisavslag/gjeldsettergivelse ved varekjøp

0
0

Jeg har betalt kr 11000 til en leverandør via deres inkassobyrå. Opprinnelig var beløpet høyere, men jeg har fått til en avslutningssum på disse 11000.

Kravet gjaldt fraktutlegg og mva-utlegg fra en fraktleverandør. Skal jeg føre bilaget med

D: 4060
K: 2400-(levnr)

D:2400-(levnr)
K: 1920

med MVA kode 1?

  • You must to post comments
0
0

Vi anbefaler at du først bokfører fakturaen i sin helhet. Du skriver at deler av fakturaen gjelder momsutlegg. Et slikt direkte utlegg skal føres på debet konto 2710 inngående merverdiavgift. Resten av fakturaen fra et fraktselskap inneholder gjerne en liten del som er avgiftspliktig (containertrekking og deklarasjonsarbeid), og en større del som er ikke avgiftspliktig (frakt fra utland). Bokføringen er vist i bildet nedenfor.

Så til reduksjonen av kravet. Bokføringen avhenger av hva som er den reelle årsaken til at kravet ble redusert. Hvis årsaken består i reklamasjon, så skal prisavslaget redusere varekostnaden. Siden størstedelen i dette tilfellet sannsynligvis er avgiftsfri frakt, så bokfører du dette med debet 2400 leverandørgjeld og kredit 4060 med mva-kode 0.

Hvis du derimot har fått godkjent avtalen på grunn av manglende betalingsevne, så er dette en gjeldsettergivelse. En slik ettergivelse er både skattefri og momsfri, og derfor er dette en lukurativ løsning for deg. Altså kan din inngående faktura fra leverandøren bokføres i sin helhet. Gjeldsettergivelsen skal føres direkte mot egenkapitalen og ikke som inntekt eller kostnadsreduksjon. Vi anbefaler at du oppretter en egen konto under egenkapitalen, for eksempel konto 2035 Gjeldsettergivelse.

Les mer om temaet:

 Eksempel på bokføring av prisavslag grunnet reklamasjon mv.

Eksempel på bokføring av en delvis gjeldsettergivelse

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.