Brukermeny

Bokføring av mva ved import av varer

0
0

Siden mva ikke blir beregnet før innførsel krever jo det en litt spesiell føring av bilaget. 


Tenke jeg skulle løse det ved å opprette en egen mva-kode  for kjøp i utlandet. Denne koden beregner ikke merverdiavgift, men danner grunnlag for at kjøp fra utlandet i en periode kan spesifiseres og avstemmes mot fradragsført innførselsmerverdiavgift i samme periode.

Lar dette seg gjøre i Matrix? Eller har dere andre forslag?

  • You must to post comments
0
0

NB: Denne artikkelen er skrevet for MVA-reglene før 2017. Nye MVA-regler gjelder fra 2017 – les veiledning her.

Opprinnelig svar:

Mva-beløpet på tolldeklarasjonen har du fradrag for i ditt firma, hvis kostnaden er til den avgiftspliktige virksomheten. Bokfør momsbeløpet direkte på konto 2710 Inngående merverdiavgift, og dette beløpet vil da bli tatt med på momsoppgaven som fradragsberettiget mva. Det er fint å opprette en egen varekjøpskonto for importerte varer, og bruk da momskode 0. Men vær klar over at det kan være avvik mellom det bokførte varekjøpet og Tollvesenets fastsatte grunnlag for merverdiavgift. Du kan derfor uansett forvente et avvik mellom varekjøpskontoen fra utland og sum momsgrunnlag i henhold til tolldeklarasjonene. Uansett skal du bokføre merverdiavgiften på øret slik det står oppgitt på tolldeklarasjonen.

Hvis du har mottatt faktura fra speditør, så kan bilaget eksempelvis bokføres slik:

  • Frakt avgiftsfritt: debet konto 4160 Frakt, toll og spedisjon avgiftsfritt – mva-kode 0
  • Containertrekking og deklarasjonsarbeid: debet konto 4060 Frakt, toll og spedisjon avgiftspliktig – mva-kode 1
  • Utlegg merverdiavgift: debet 2710 inngående merverdiavgift
  • Kredittgodtgjørelse: debet 8150 Andre rentekostnader

Dokumentasjon
Ved fradragsføring av innførselsmoms, skal både tolldeklarasjon og proformafaktura eller kopi av endelig faktura vedlegges, i tillegg til eventuell faktura fra speditør. Dette er viktig for å dokumentere at du har fradragsrett for de varene som importeres.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.