Brukermeny

Bokføring av kontantsalg via betalingsterminal

0
0

Hva blir inntektsbilaget ved kontant salg over betalingsterminal? Blir bokføringen 1920/3200, og det er det? Skal dette bilaget skrives ut fra Matrix programmet, og henge på blåkopi av kvittering og kvittering fra betalingsterminal.

Kan jeg føre alt salg i løpet av en dag på ett bilag, og legge ved dags-avstemmingen av betalingsterminalen? Hva skal arkives og hvordan?

  • You must to post comments
0
0

Bilaget som dokumenterer omsetningen er kontantbilagene. Vi anbefaler at du bruke bruker Matrix til å lage kontantkvitteringene. Bokføringen gjøres fra Fakturaoversikt, ved å trykke på knappen Bokfør. Som utgangspunkt bokføres kontantkvitteringer med debet 1900 Kasse og kredit på den aktuelle inntektskontoen. Dermed er omsetningen blitt bokført. Det gjenstår å bokføre innbetalingen til bankkontoen. Disse innbetalingene fører du debet 1920 bank og kredit 1900 kasse.

Kontantkvitteringene dine skal ha tett nummerserie. Dette er et av myndighetenes fremste kontrollmetoder for å avdekke mulig svart omsetning. Du løser dette enkelt ved å bruke Matrix til slikt. Hvis du ikke bruker Matrix til dette, så må du sørge for å ha kopi av alle kontantkvitteringer på en ordnet måte.

Husk at konto 1900 kasse skal stemme med hva som fysisk er i kassen ved dagens slutt. Konto 1900 vil med denne metoden som forklart her, i tillegg inneholde omsetning som ikke er gått inn på bankkontoen ennå. Dette må du huske på når du skal avstemme konto 1900 kasse.

For virksomheter som ikke praktiserer prinsipp om fast kassebeholdning, så skal kassen daglig avstemmes via en kasseoppgjørsbok eller lignende, som du kan kjøpe blant annet her.enter link description here

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.