Brukermeny

Bokføring av inkassoomkostninger

0
0

Jeg glemte å betale en leverandør og fikk inkasso på dette. Jeg betalte fakturabeløpet på kr 2500 direkte til leverandøren, og fikk da en sluttfaktura fra inkassobyrået på sakskostnader med totalt 1543 kr.

Antar at jeg må føre originalbilaget for seg selv, og deretter inkasso-biten i et eget bilag. Men hvordan?

  • You must to post comments
0
0

Den inngående fakturaen fra leverandøren bokfører du på vanlig måte, debet kostnad og kredit leverandør kr 2500. Betalingen av fakturaen bokføres også på vanlig måte, debet leverandør og kredit bank kr 2500.

Inkassoomkostningene kan du bokføre når du bokfører bankbilaget med debet 7790 annen kostnad, fradragsberettiget, og kredit bank kr 1543.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.