Brukermeny

Bokføring av forskuddsleasing/kontantbeløp ved inngåelse av leasingleie

0
0

Vi har leaset en bil over 36 måneder. I den forbindelse skal vi betale et månedlig beløp pluss et kontantbeløp på kr 41 000 inkl. mva i forbindelse med etableringen. Hvordan skal kontantbeløpet bokføres?

  • You must to post comments
0
0

Kontantbeløpet skal periodiseres lineært over leieperioden. Hvis bilen er varebil med grønne skilt, og bilen kun brukes i næringen, så har dere fullt fradrag for merverdiavgift, og dermed skal både leasingleien og forskuddsbeløpet bokføres med momskode 1 i Matrix.

Fakturaen på forskuddsleien bokføres slik:

Konto Mva-kode Beløp
2400 Leverandørgjeld 0 -41000
1396 Forskuddsleasing bil 1 41000

For hver måned, eller i det minste hvert år, skal forskuddsleasingen på konto 1396 reduseres slik at saldoen er i null etter 36 måneder. Saldo etter bokføringen over er kr 32800. Fordelt ut på 36 måneder er avskrivningen pr måned 2733,-. Dette bokføres slik:

Konto Mva-kode Beløp
6430 Leasing av bil 0 2733
1396 Forskuddsleasing bil 0 -2733
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.