Brukermeny

Bokføring av fjernleverbare tjenester (kjøp av programvare fra utlandet)

0
0

Jeg har kjøpt programvare fra USA levert over nettet, og der har jeg ikke blitt krevet moms, men det skal vel føres i momsoppgaven uansett. Lurer også på hvordan det best håndteres i Matrix.

  • You must to post comments
0
0

Programvare levert over nettet er en typisk fjernleverbar tjeneste, som er omfattet av de litt spesielle reglene knyttet til «snudd avregnings prinsipp». Du som importerer en slik tjeneste eller vare, har selv ansvaret for å innrapportere den utgående merverdiavgiften. I Matrix kan du bokføre den inngående fakturaen med MVA-kode 86. Da vil beløpet både tas med både som utgående og inngående merverdiavgift.

Hvis du driver virksomhet som ikke er MVA-pliktig, så skal man faktisk sende inn en MVA-melding hvor beløpet er tatt med i linje 7, men ikke i linje 8 som vist nedenfor. Man skal altså sende MVA-oppgave og betale merverdiavgiften selv om man ikke er registrert i MVA-registeret.

Andre typiske fjernleverbare tjenester levert fra utland som er vanlige i Norge, er annonsekostnader til Google, advokattjenester, konsulenttjenester.

 Bruk MVA-kode 86 ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utland

Ved å bruke MVA-kode 86 i Matrix, så kommer beløpet både inn som utgående mva og inngående merverdiavgift.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.