Brukermeny

Bokføring av erstatning

0
0

En vare ble borte i Posten på vei til kunden. Posten erstattet den bortkomne pakken med dens verdi minus MVA. De sier pga. MVA kan trekkes fra i mitt regnskap. Kunden betalte fakturaen som ble laget til første sending.
Hvordan fører jeg erstatningen som jeg fikk fra Posten? Lager jeg en faktura mot posten? Eller lager jeg bare ett bilag mot det beløpet som er kommet inn på bankkontoen?

Det er og feil i varelager, har ikke registrert ut sending nr.2 til kunden. (for mye på lager i Matrix)

Vennligst sett opp kontoer som skal brukes og hvordan.

  • You must to post comments
0
0

Betaling som mottas fra f.eks. et transportselskap som erstatning for varer/driftsmidler som forsvinner, ødelegges eller skades under transport anses ikke som vederlag for omsetning etter Merverdiavgiftsloven (§ 1-3 første ledd bokstav a). Dette skyldes at det ved slik skade mv. ikke anses levert varer eller tjenester som motytelse for erstatningsbeløpet. Erstatningen er derfor ikke merverdiavgiftspliktig for mottakeren. (Dette gjelder imidlertid kun i de tilfeller varene/driftsmidlene er skadet før levering fra selger til kjøper er funnet sted.)

Vi mener at erstatning for varer normalt må føres som en reduksjon av varekostnaden, f.eks. til kredit på konto 4300 Innkjøp av varer for videresalg. Siden erstatningen ikke anses som omsetning etter Merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd skal den ikke inn på omsetningsoppgaven (verken som merverdiavgiftspliktig eller ikke-avgiftspliktig omsetning). Du trenger ikke skrive faktura til Posten. Innbetalingen fra Posten kan du føre f.eks. debet konto 1920 bank, kredit konto 4300 varekjøp (momskode 0).

Lagerbeholdningen i Matrix må justeres manuelt ved å gå inn på aktuell vare i vareregisteret.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.