Brukermeny

Blir andre filer overskrevet ved import av klient?

0
1

Jeg har en klient som også benytter Matrix. Jeg ferdigstille regnskapet hans for 2013, etter han oversendte filene fra programmet til meg. I mellomtiden startet han på regnskapet for 2014. Dersom han lagrer mine oversendte filer fra programmet, vil han da miste det han har gjort for 2014?

  • You must to post comments
0
0

Dersom din klient kopierer inn alt du sender over, så vil han miste det som er gjort i 2014. Det greieste vil sannsynligvis være at din klient bokfører inn de siste bilagene manuelt på 2013 og ser til at regnskapene stemmer over ens.

Alternativt kan han kopiere inn kun de filene som er etterfulgt av «_2013.mrs». Det gjelder f.eks. Rsk_2013.mrs, Blg_2013.mrs osv. Da må han etterpå gå inn Vedlikehold | Kontroll av database, både på 2013 og 2014, og opprette kunder og leverandører hvis dette mangler.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.