Brukermeny

Bilagsrekkefølge

0
0

Spiller rekkefølgen på bokføringen noen rolle? Kan bilag 1 være 6800/2400 og bilag 5 være selve betalingen 2400/2060?

  • You must to post comments
0
0

Det spiller ingen rolle hvilke rekkefølge bilagene bokføres i, bare så lenge bilagene ligger sortert i nummerrekkefølge. Du kan godt bokføre slik som du foreslår.

I Matrix kan du til og med bokføre bilag i forskjellige perioder fortløpende. Altså kan du bokføre et bilag for januar, så et for februar, før du igjen skal bokføre et bilag til på januar. Altså hold fast ved bilagsnummeret fremfor hvilken dato bilaget har! For å begynne med dette, så må du gå inn i Vedlikehold | Innstillinger | Regnskap og fjerne haken for “Regnskapet skal føres periode for periode”.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.