Brukermeny

Bilagsnummer kontra fakturanummer

0
0

Spørsmål angående bilag(ut og inngående fakturaer)

Ved å registrere ett bilag (Faktura) får dette nr. 1, dette noterer jeg på fakturaen i arkivet(bilagspermen).
men når fakturaen er betalt så blir dette registrert som et nytt bilag og får for eksempel nr. 2
I Matrix systemet har jeg to bilag, mens i arkiv permen har jeg kun et bilag
Må jeg her ta kopi av den samme fakturaen og føre på bilag 2 for så å sette denne inn i bilagspermen

  • Annbjørn Lurås asked 5 år ago
  • last edited 4 år ago
  • You must to post comments
0
0

Det er viktig å skille mellom fakturanummer og bilagsnummer. Fakturanummeret håndteres av fakturasystemet. Men når du går inn i fakturaoversikten og trykker «Bokfør» så får du et annet bilagsnummer, og du får samtidig ut en utskrift av dette bilaget. Bilaget legges i bilagspermen. Fakturaen kan du legge i en egen perm, hvis du ønsker å ha papirkopi. Forøvrig lager Matrix i utgangspunktet pdf-kopier av alle utgående fakturaer. Det finner du ved å trykke på Hjelp | Åpne Windows utforsker, og deretter gå til mappen «Fakturaer». Hvis du sørger for backup jevnlig, så bør det være tilstrekkelig for å ivareta oppbevaringsplikten.

Når kunden innbetaler, så bruker man gjerne innbetalingsbilag som bilagsdokumentasjon.

Det er altså to vidt forskjellige nummerserier for faktura og bilag.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.