Brukermeny

Avskrivninger på datautstyr

0
0

Jeg har kjøpt inn datautstyr for kr. 13950,00 + mva. Dette skal vel avskrives på ? år. Hvordan bokfører jeg dette ?

  • You must to post comments
0
0

Først må det vurderes om kjøpet skal balanseføres eller om det skal kostnadsføres direkte i sin helhet. Normalt balansefører man varige driftsmidler som har en kostnad på over kr 15 000. I ditt tilfelle er kostnaden i ditt regnskap kr 13 950, hvis du får fradrag for merverdiavgiften. Dermed mener vi at du bør kostnadsføre kjøpet direkte, for eksempel på konto 6560 rekvisita, momskode 1.

Hvis beløpet hadde vært over kr 15 000, så er det normalt at kjøpet balanseføres. Avskrivningene gjøres normalt sett lineært, dvs. med like beløp hvert år, over den forventede levetiden for driftsmiddelet.

Hvis du driver enkeltpersonforetak og bruker næringsoppgave 1, så skal avskrivningen i stedet følge reglene for skattemessig avskrivning. I så fall må du først vurdere hvilken saldogruppe det tilhører, og deretter skal saldoen avskrives med inntil den prosentsatsen som gjelder for den aktuelle saldogruppen. Se oversikt over avskrivningssatsene her (ekstern lenke).

Hvis balanseføring, så skalkjøpet av driftsmiddelet bokføres:

  • Debet 12XX – mva-kode 1
  • Kredit 2400 Leverandørgjeld

Avskrivningen bokføres:

  • Debet 6010 avskrivning av maskiner, utstyr o.l.
  • Kredit 12XX, mva-kode 0.
  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.