Brukermeny

Alle innstillinger har forsvunnet

0
0

Jeg har Matrix i Dropbox, og nå opplever jeg flere feil:

  • Jeg får feilmeldingen «Noen kontoer brukes for automatføringer og må være med i kontoplanen. Sett inn kontoene i kontoplanen eller sett inn riktige kontonummer på siden for SPesielle kontoer hvis de har andre nummer i kontoplanen. 0 – Årsresultat».
  • Alle innstillingene under Vedlikehold | Innstillinger | Generelt er forsvunnet.

Hva er løsningen?

  • You must to post comments
0
0

Se gjerne også her for tips og bruk av Matrix i Dropbox
http://hjelp.matrix.no/kjoreregler-og-tips-for-matrix-i-dropbox/

  • You must to post comments
0
0

Feilmeldingen du fikk skyldes sannsynligvis at Dropbox har vært i utakt/ikke synkronisert. For å løse problemet, gå til Hjelp | Åpne Windows utforsker. Lukk Matrix. Høyreklikk på filen Kcg_sys.mrs (mulig du kun ser Kcg_sys, da er det denne). Velg View previous versions. Velg en versjon som er gamlere enn dette problemet, og trykk på Restore. Start Matrix på nytt og problemet skal være rettet. Gå til Vedlikehold | Innstillinger | Faktura, og overskriv hva som skal være neste fakturanummer, ordrenummer, tilbudsnummer osv.

Ta kontakt hvis problemet vedvarer.

  • You must to post comments
Showing 2 results
Your Answer

Please first to submit.