Brukermeny

Kategori: Regnskap

Regnskap

Søk i tekniske saker relatert til regnskapsmodulen i Matrix. Trykk her for å søke i hele hjelpedatabasen.

Prosjekt (1)

Underkategori til kategorien Regnskap

0 votes
400 views

Eg har kryssa av for salg av fisk med mva-sats 11,11 %. Det ligg ikkje inne kode for denne satsen. Når eg brukar gammal kode så tek systemet ikkje tala med i skattemeldinga.
Treng å få dette avklart fort!

Vh Aashild Dalen Veivåg

0 votes
319 views

Hvordan logger vi inn på regnskap fra ny pc?

0 votes
0 answers
269 views
0 votes
442 views

Jeg lurer på hvilken MVA-kode som skal brukes ved kjøp at tjenester fra utlandet der leverandøren har lagt til MVA på fakturaen? Føringen blir vel det samme som innenlandske fakturaer, men MVA-kode 1 kan vel ikke brukes på utenlandske fakturaer?

 • briiber asked 2 år ago
 • last active 2 år ago
0 votes
735 views

Får opp en melding at jeg må spesifisere en konto for håndtering av medlemskontigent.
Hvordan gjør jeg dette?
Og hvordan med å bruke 1500 til kunder og 1520 til medlemskontigenter?

0 votes
604 views

Hvordan redigere en kontoplan ved begynnelse og underveis?

0 votes
1k views

Når eg må slette ein kunde for å gi han likt nr med et anna register, blir han lagt inn igjen med de gamle nr også når eg starter programmet på nytt? Hvordan unngå dette?

 • andreas asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
877 views

Jeg har brukt betal-knappen på en innbetaling på faktura (fra utlandet). Det er trukket fra et gebyr på kr. 100 når kunden har betalt fakturaen. (jeg er klar over at jeg skulle bokført denne innbetalingen manuelt).
Nå står det “Delbet. av fnr xxx…”. Hvordan kan jeg føre dette gebyret ?

 • tokasalg asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
1k views

I Saldobalansen stemmer ikke saldo for post 1920 med saldo pr 31.12. Selv om jeg spesifiserer at perioden er pr 31. desember. Hvis jeg går inn på kontospesifikasjon er saldo riktig for 31.12. Hva gjør jeg med dette? Vil saldo for neste år bli feilet høres ut som at noe har gått galt med oppbyggingen av saldoene. Fikk svar: Gå til Vedlikehold | Kontroll av databasen, så bygges saldoene opp på nytt. Løste det feilen? Skriv gjerne kommentar nedenfor her.

Dette hjelper ikke, hva kan jeg gjøre?

 • Bar asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Jeg trenger reskontroutskrift der alle poster på hver leverandør skal finnes.

 • Skogheim asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
1k views

I Saldobalansen stemmer ikke saldo for post 1920 med saldo pr 31.12. Selv om jeg spesifiserer at perioden er pr 31. desember. Hvis jeg går inn på kontospesifikasjon er saldo riktig for 31.12. Hva gjør jeg med dette? Vil saldo for neste år bli feil?

 • Bar asked 4 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Føres postene automatisk i systemet (inkl øreavrunding) når jeg skriver ut Omsetningsoppgave, eller fører jeg manuelt? Hvis det ikke føres automatisk, skal jeg da føre selv før eller etter utskrift?

0 votes
1k views

Finner ikke den særskilte avgiftssats for fiskere, 11,11 %.
Kan man legge inn dette selv, eller ligger det i programmet?

 • Ole Kristian Blom asked 4 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Jeg har blitt mva pliktig og har mottatt refusjon på ing. mva som vi har hatt i perioden vi ikke var mva pliktige. Hvordan bokfører jeg dette? Pengene må jo D- Bank, men hvor skal K- føringen?

 • Sissel Leiros asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Er Matrix Økonomisystem å betrakte som kontorrekvisita? Tenker på bokføringen ..

 • Sigmund K Oswold asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Det mangler konti i balanse fra i fjor slik at inngående balanse i går i 0,-

 • Thor H. Hermansen asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Vi har fast givertjeneste og ønsker å få laget en oversikt vi enkelt kan bruke for innrapportering til skattemyndighetene. Samtidig vil vi ikke at det skal komme fram på regnskapsoversikter til andre enn regnskapsfører og daglig leder. Hva er beste måte å gjøre dette på?

0 votes
3k views

Heisann, Jeg har et enkeltpersonforetak og har bikket grensen over 50 000 ,- i omsetning i februar i 2014. Dvs at jeg da har begynt å fakture med mva. Men jeg har også søkt om å få tilbakebetalt mva for 3 foregående år, hvilket jeg har fått. (90.000)

Jeg lurer da på hvordan dette skal bilagføres og på hvilket konti. Tilbakebetalingen ble gjort i 2015, inn på bedrifts kontoen.mens mva gjelder for innkjøp gjort i 2014 og bakover.

Hvordan føres dette?
og hva med skatt for dette skal vel ikke føres slik at det kommer som et overskudd i bedriften og må skattes for? for dette er jo penger som er skattet for før.

 • Olaf asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hva gjør jeg når summen i bilagsoversikten/resultatet for regnskapet 2014 ikke stemmer overens med summen på bankkonto på slutten av året? (en differanse på 50 kr- noe som stammer fra tidligere år som er avsluttet hvor det også er denne forskjellen.)

 • Line Østensen asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har avsluttet regnskapsåret i fjor for et firma. Hvordan foretar en utskrift fra det regnskapsåret ?

0 votes
2k views

Når regnskapet er ferdig bokført, så er tiden kommet for årsoppgjør. Og når regnskapet er godkjent på alle hold så kan du endelig gjøre den tekniske årsavslutningen.

Les hele veiledningen her:
http://hjelp.matrix.no/arsavslutning/

0 votes
3k views

Jeg skal starte regnskapet for enkeltpersonforetak. For å unngå å blande hele min private økonomi inn i regnskapet, må foreta en strategisk avveining av hvilke aktiva jeg vil føre inn i regnskapet. Type: Saldo på kontanter, bankkonto, varer, , slik at dette vil stemme ved årets slutt i forhold til beholdninger (kontant, bank etc). Er det et sted i innstillinger jeg fører inn disse saldoene ?

 • jørgen westin, WESTIN TAKST asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
2k views

Jeg har et nytt regnskap hvor regnskapsåret går fra november til oktober neste år. Hvordan setter jeg opp dette riktig i Matrix?

0 votes
3k views

Er det mulig å bruke en momsperiode for hele året?

Vi har blitt registrert i MVA-registeret, og må levere årsoppgave for 2014. Hvordan gjør vi dette fra Matrix? Om vi ikke kan gjøre selve eksporten til Altinn derfra, kan man i alle fall sette opp/få generert selve oppgaven?

0 votes
3k views

Jeg ønsker å skrive ut resultatregnskapet for bare en måned. Hvordan kan jeg skrive ut resultatrapport hver måned for seg?

0 votes
3k views

Det er avvik mellom saldoene i saldobalansen mot summen av bilagene. Jeg har også avvik mellom resultatet i hovedbildet mot resultatet i resultatrapporten. Disse avvikene er ikke logiske. Hvordan løser jeg problemet?23-09-2014 13-09-31

0 votes
2k views

Jeg leser i veiledningen at: “Det første bilaget på nytt år bør være nulling av kontoene for privat uttak,skattetrekk, private telefonkostnader og lignende. Alle disse nulles mot konto for egenkapital.” Dette har jeg ikke gjort, fordi vi fikk de ferdige tallene fra regnskapsføreren vår altfor sent til å rekke det første bilaget. (jeg ville ikke avslutte 2013 før regnskapsfører hadde sett over).

Blir det rot i systemet dersom jeg gjør dette nå, i september?

 • Katrine Kalleklev asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
2k views

Jeg startet en ny klient, men valgte feil kontoplan. Kan jeg endre dette?

0 votes
2k views

Hvordan endrer jeg overskriftene og inndelingen av kontoene i kontoplanen? Overskriftene i den kontoplanen jeg bruker er fra en gammel kontoplan-mal, og vi har nå endret på hvilke kontoer som er finans og hvilke som er til overføringer. Dermed er det også behov for å endre overskiftene.

0 votes
3k views

Fjorårets regnskap har ikke blitt avsluttet korrekt, slik at det er en differanse på inngående saldo på det nye året. Det er 0,06 kroner feil. Hvordan får jeg rettet dette?

0 votes
4k views

Hvordan begynner jeg på et nytt regnskapsår og får nullstilt de egenkapitalkontoene som gjelder for privatuttak, mva og skatt m.v.?

0 votes
2k views

Hvordan får jeg ut rapporter på prosjekt eller transaksjoner for ett gitt prosjekt?

0 votes
2k views

Når jeg registrerer inngående fakturaer i et bilag, hvordan kan jeg legge inn inngående fakturanummer (ett eller flere) og dato (ett eller flere)?

 • Lars asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
2k views

Ved overgang fra et annet regnskapsprogram til Matrix inne i et regnskapsår, er det da mulig å starte bilagsføringen med et høyere nummer enn 1, for eksempel nr 86?

0 votes
2k views

Jeg har kjøpt Matrix prosjekt. Hvordan kommer jeg i gang?

0 votes
9k views

Hvordan skal jeg bokføre dette? Det er snakk om varer for videresalg.

Bilag 1: Varene jeg kjøpte (betalte med kort)

Bilag 2: Frakt, toll og moms (faktura)

Bilag 3: Betalt faktura som var bilag nr 2

«bilag» 4: Toll deklarsjon. Fikk følgende beskjed «For firmakunder: Ta vare på denne deklarasjonen – du vil trenge den som et bilag til regnskapet ditt»

Hvordan skal jeg bokføre dette?

Setter stor pris på svar.

EDIT: Er ikke registrert i mva registeret enda.

 • RS asked 5 år ago
 • last active 2 år ago
0 votes
2k views

Jeg prøver å legge inn IBAN og Swift-kode, men jeg finner ikke noe felt for dette.

Heller ser jeg ikke at jeg kan føre inng.fakt i f.eks. euro?

0 votes
3k views

Resultatregnskapet viser disponeringen av årsresultatet til egenkapitalen feilaktig som finanspost. Jeg har brukt konto 8960 til dette.

0 votes
2k views

Jeg har skrevet ut en omsetningsoppgave (momsoppgave) for tidlig. Kan jeg oppheve det?

0 votes
2k views

Jeg avsluttet fjorårets regnskap litt for tidlig, for det skulle vært bokført noe mer der. Finnes det en måte å åpne fjorårets regnskap på igjen?

0 votes
3k views

Hvordan legger jeg inn inngående saldo?

0 votes
2k views

Kan jeg føre flere bilag etter at jeg har kjørt ut omsetningsoppgaven?

0 votes
2k views

Kan jeg begynne på nytt år uten å avslutte dette året?

Showing 43 results