Brukermeny

Kategori: Periodisering

0 votes
1k views

Hvordan bokfører jeg inngående faktura som jeg ønsker beløpet fordelt over x antall måneder. Eksempel: En inngående faktura på kr. 10.000,00 inkl. mva som gjelder for mai 2016 til mai 2017 (=12 måneder).

  • tokasalg asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Jeg har et spørsmål om regnskapsføring av reise

Vi ønsker at beløpet for reise kostnadsføres på den datoen at reisen gjennomføres. Er det rett og føre som vist i døme:

 

På datoen reisen er betalt:

10.11.2015

K 1920               – 1000

D 1720                 1000

Jeg har opprettet en ny konto

1720 Forskuddsbetalt reisekostnad

 

På datoen reisen blir gjennomført :

08.02.2016

K 1720              – 1000

D 7110                 1000

0 votes
1k views

Vi driver en forening som arrangerer bygdedag som avvikles i slutten av juni hvert år. Er det nødvendig å periodisere regnskapet for hver måned? Vi skal jo ikke levere MVA-oppgave. Det er kanskje andre grunner for å gjøre dette?

0 votes
2k views

Vi driver med utleie av hybler/rom. Jeg har et problem med fakturaer for mai. Vi fakturerte fastboende for mai, midt i april, men daterte fakturaen 1 mai, for å få inntekten inn i riktig måned. Så ble en av fakturaene kreditert, men den som laget kreditnotaen daterte den i april, enda det gjaldt fakturaen i mai. Nå stemmer ikke lenger regnskapet, siden en faktura går ut i mai, men krediteres i april. Hva kan jeg gjøre med dette? Kan vi enkelt bytte utsendingsdato på kreditnotaen, så den kommer i mai istedenfor i april? Det er ikke mva involvert, siden det gjeldet leie for leilighet.

0 votes
3k views

Når man bokfører utgående fakturaer fra systemet, legger den seg i periode 1 selv om fakturadato er i april. Burde ikke bokføringsdato følge automatisk fakturadato?

  • Rune Fridell asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Hvordan er det hvis man krediterer en faktura fra et annet regnskapsår.

Da må man vel føre den tilbakebetalingen som inntekt i det året den blir utbetalt?

Kan man på nytt år kreditere en faktura som er skrevet i fjor?

0 votes
3k views

Jeg ser at når jeg ber om saldobalanse pr. 31. jan, kommer det opp saldobalanse pr dags dato. Hva kan jeg gjøre for å tilbakestille saldobalanse til ønsket dato??

  • Ellen asked 5 år ago
  • last active 5 år ago
0 votes
7k views

Vi har leaset en bil over 36 måneder. I den forbindelse skal vi betale et månedlig beløp pluss et kontantbeløp på kr 41 000 inkl. mva i forbindelse med etableringen. Hvordan skal kontantbeløpet bokføres?

Showing 8 results