Brukermeny

Kategori: Innstillinger

0 votes
400 views

Eg har kryssa av for salg av fisk med mva-sats 11,11 %. Det ligg ikkje inne kode for denne satsen. Når eg brukar gammal kode så tek systemet ikkje tala med i skattemeldinga.
Treng å få dette avklart fort!

Vh Aashild Dalen Veivåg

0 votes
735 views

Får opp en melding at jeg må spesifisere en konto for håndtering av medlemskontigent.
Hvordan gjør jeg dette?
Og hvordan med å bruke 1500 til kunder og 1520 til medlemskontigenter?

0 votes
604 views

Hvordan redigere en kontoplan ved begynnelse og underveis?

0 votes
1k views

Når eg må slette ein kunde for å gi han likt nr med et anna register, blir han lagt inn igjen med de gamle nr også når eg starter programmet på nytt? Hvordan unngå dette?

  • andreas asked 3 år ago
  • last active 3 år ago
0 votes
3k views

Jeg skal starte regnskapet for enkeltpersonforetak. For å unngå å blande hele min private økonomi inn i regnskapet, må foreta en strategisk avveining av hvilke aktiva jeg vil føre inn i regnskapet. Type: Saldo på kontanter, bankkonto, varer, , slik at dette vil stemme ved årets slutt i forhold til beholdninger (kontant, bank etc). Er det et sted i innstillinger jeg fører inn disse saldoene ?

  • jørgen westin, WESTIN TAKST asked 5 år ago
  • last active 5 år ago
0 votes
2k views

Jeg har et nytt regnskap hvor regnskapsåret går fra november til oktober neste år. Hvordan setter jeg opp dette riktig i Matrix?

0 votes
2k views

Hvordan endrer jeg overskriftene og inndelingen av kontoene i kontoplanen? Overskriftene i den kontoplanen jeg bruker er fra en gammel kontoplan-mal, og vi har nå endret på hvilke kontoer som er finans og hvilke som er til overføringer. Dermed er det også behov for å endre overskiftene.

0 votes
2k views

Ved overgang fra et annet regnskapsprogram til Matrix inne i et regnskapsår, er det da mulig å starte bilagsføringen med et høyere nummer enn 1, for eksempel nr 86?

Showing 8 results