Brukermeny

Kategori: Import/eksport data

0 votes
395 views

Oppdragene er ute av synkronisering
Neste oppdrag skal være 22
Filen inneholder oppdrag nr 4024

Ovenstående er feilmedling jeg får når jeg importerer OCR-filen jeg laster ned fra DNB:
Dette har skjedd de to siste gangene (filene for september og oktober).
Jeg har prøvd å endre i OCR-fila og fikk hacket import av de fleste transsaksjonene, men minst en forsvinner, og dette er veldig frustrerende.
I DNB kunne de ikke hjelpe.
Hva går galt?
Jeg har ikke endre settinger fra tidligere måneder, da importen har gått greit.

 • Nfs asked 2 år ago
 • last active 2 år ago
0 votes
845 views

Vi benytter et trykkeri til vårt medlemsblad og som også masseutsender dette. Trykkeriet trenger en adressefil til våre medlemmer . Hvordan gjøres det?

0 votes
1k views

Vi har en OCR-avtale i DNB, og vi har importert en del filer til og med en måned siden. Nå er plutselig knappen ‘Importer OCR’ i vedlikehols-menyen grået ut og vi får ikke gjort noen OCR-import. Hva skyldes dette?

 • Nfs asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Hvordan er beste måte å flytte systemet over på en stasjonær pc?

 • ajbfirma asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
1k views

Jeg har overtatt regnskapet for en forening fra en som hadde Matrix privat. Jeg har fått overført mange filer fra 2011 og frem til april i år. Går det an å importere disse filene inn i den Matrixen som jeg har ? Jeg kan ikke se at det går an å opprette tidligere år noen steder. Hvis dette ikke kan gjøres raskt og lettvint, få jeg heller starte opp i år. Det er ikke mange bilag i løpet av et regnskapsår.

 • livber asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Er dette mulig å eksportere Kunde og Leverandører i xml filformat , som på for eks. ved eksportering av fakturaer ??

 • Metro ReklameStudio AS asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Ser ikke ut som om jeg klarer å føre over til Total årsoppgjør fra Matrix

Hva gjør jeg feil, får ingen feilmelding, men kan se ut som filer ikke går ut Er det noe jeg må avslutte først?

0 votes
2k views

Når jeg skriver inn angitt filnavn for overføring av fakturaliste, får jeg beskjed om «finner ikke filen».

 • Britt Ingunn Næsfeldt asked 4 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
2k views

Jeg bruker Hogia Lønn til lønnskjøringene. Hvordan kan jeg importere regnskapsbilaget fra lønn inn i Matrix Økonomisystem?

0 votes
2k views

Har de vore borti evt. filoveføring til Duett Økonomisystem ? Har ein kunde som brukar Matrix faktura og me hadde spart litt arbeid om me kunne overføre filer…

 • Kjell Huso asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Vi ønsker å eksportere fakturalista fra Matrix til regnskapsfører som bruker Visma Global som sitt regnskapsprogram. Kan det gjøres på en lettvint måte?

0 votes
2k views

Jeg ønsker å importere fakturaer fra Mamut for bokføring i Matrix. Lar det seg gjøre?

0 votes
2k views

Er det mulig å få skrevet ut en bookingoversikt uke for uke? Eventuelt overført data til Excel.

 • Marthe Hanebprg asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
2k views

Har kjøp ny laptop med Windows 8. Den gamle hadde XP. Må jeg laste ned programmet på nytt? Hva med reg koder?

 • Rolf asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Kan man importere regnskapsdata fra Mamut daTax regnskapsprogram og inn i Matrix? Har ennå ikke begynt å føre regnskapet, så jeg kan starte på “blanke ark”.

Jeg har forsøkt å importere medlemsregisteret vårt i Matrix ved hjelp av funksjonen “importer kunder og leverandører”, men medlemmene dukker ikke opp i listen over hverken kunder eller leverandører, kun når jeg lister ut reskontroer. Klarer heller ikke å slå opp i disse under bilagsregistrering. Hvordan fungerer egentlig dette?

 • Hans-Martin Fisknæs asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
2k views

Kan man bruke varelister i Efo/Nelfo 4.0 i Matrix?

0 votes
2k views

Kan Matrix integreres mot kassesystemer og i så fall hvilke?

 • Asgeir Angelsen asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
2k views

Er det løsning for å importere utgående fakturaer fra annet fakturasystem som excelfil i Matrix?

0 votes
2k views

Hvordan kan jeg legge ved pdf-kopier av fakturaene når jeg overfører til regnskapsfører?

0 votes
3k views

Hvordan kan jeg flytte program og data til ny PC?

0 votes
2k views

Jeg har en klient som også benytter Matrix. Jeg ferdigstille regnskapet hans for 2013, etter han oversendte filene fra programmet til meg. I mellomtiden startet han på regnskapet for 2014. Dersom han lagrer mine oversendte filer fra programmet, vil han da miste det han har gjort for 2014?

Showing 21 results