Brukermeny

Kategori: Bokføringsmetoder

0 votes
539 views

Hei

Jeg har en kunde, som har betalt inn kr 45000,- som består av 3 fakturaer. Hvordan bilagsfører jeg dette? Er 3 fakturaer en på 10000 og to på 17500

Om jeg velger inb. faktura i bilagsvinduet, og velget en faktura, for så en annen, så blir den første ikke tatt med.

Og hva med om jeg har en case hvor kunden bare har delbetalt det hele? Kan jo raskt skje, så hva om innbetalingen hadde vært bare 40000,-?

0 votes
531 views

Jeg oppdager nå at jeg har ført noen bilag feil vei, slik at jeg har ført positivt beløp (debet) der det skulle vært negativt beløp (kredit), og motsatt. Kan jeg rette dette uten å måtte lage korrigeringsbilag?

0 votes
516 views

Vi har tidligere mottatt importdeklarasjoner og ført disse D: 4310 med MVA-kode 82.
Det har ikke blitt ført noe på Kredit!

Når vi nå forsøker å legge inn en nye deklarasjon og benytter D: 4310 kommer det automatisk opp MVA-kode 982 og maskinen går videre for å få lagt inn kontonummeret for Kredit.

Hvordan skal dette føres nå.

0 votes
856 views

I forbindelse med import skal vi rapportere dette for betaling av MVA og trodde da at vi skulle bruke MVA-kode 21, men, etter det vi ser så skjer det ikke noe når vi benytter denne koden.

Er det noe vi har misforstått?

0 votes
737 views

Primo desember er planen at vårt eksterne medlemsregister overføres til Matrix hvor vi på forhånd har regnskapet vårt.
Kontingenter innbetales og registreres dels med KID og dels uten KID til en og samme konto. Ekstern datamottaker har nå avtale om bruk av KID. Vi bruker DnB.
Kan eksisterende KID uten videre benyttes i Matrix? Og hvor begynner jeg for å få dette til å fungere i Matrix og med meg som datamottaker/kontoeier i forhold til NETS?

0 votes
1k views

Vi har inngått leasingavtale for bil. Jeg er litt usikker hvordan det er med bokføringer av egenangel og månedsavgift? Jeg har lest at man kan bokføre egenandel på 1230 konto. Man må avskrive verdien over de årene man leier bilen. Blir det skattemessig riktig?

 • MM asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Hvilken konto skal brukes for kjøp av arbeidsklær?

 • Lokstad asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
906 views

Eg driv eit enkeltpersonføretak innan teknisk rådgjeving, m.m. Eg kjøper stundom inn teknisk utstyr og komponentar som skal brukast direkte av ein kunde av meg. Denne kunden har ikkje kundeavtale med aktuelle leverandørar, slik at eg kjøper inn på vegne av han. Eg har ikkje tenkt å rekna meg påslag på varekostnaden. Bør faktura frå mine leverandørar innom rekneskapen? Kan eg gje dei direkte til kunden min og be om refusjon av utlegg i staden for? Det er små summar det er tale om, mindre enn 20.000 kr per år. På førehand takk for hjelpa.

 • IngeH asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
2k views

Jeg er eier av AS. Jeg har kjøpt drivstoff med firma bankkort og har glemt å ta kvitteringen 🙁 Jeg hørte at man kan be om kopi på bensinstasjonen, men jeg vet ikke om kopi blir tilstrekkelig bilag i forhold til loven.

Hvilken konto kan man bruke for å bokføre transaksjonen uten kvittering?

På forhånd takk for hjelpen!

 • MM asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
2k views

Jeg har et problem med bokføring av faktura for mat og drikke.

Jeg er eier av AS og driver med elektroarbeid. Jeg har kjøpt Red Bull for meg selv når jeg var på jobben. Jeg betalte med bedriftskort. Hvordan bør jeg bokføre denne faktura? Kan jeg kreve MVA tilbake på den? Må jeg spesifisere noe spesielt på faktura?

Jeg håper at noen kan hjelpe meg. Jeg er litt usikker hvordan det funker med mat og drikke på jobben. Kan noen forklare meg hvordan bokfører mam såne kostnader? Er det noen grense på hvor mye jeg kan kjøpe?

Takk for hjelp og alle kommentarer!

 • MM asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
2k views

Jeg har kjøpt inn datautstyr for kr. 13950,00 + mva. Dette skal vel avskrives på ? år. Hvordan bokfører jeg dette ?

 • tokasalg asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
851 views

Eg er kunde hjå dykk, og har kjøpt abonnement på økonomisystemet dykkar. Eg driv eit lite ENK, der hovudverksemda er sal av tekniske rådgjevingstenester til eit fåtal næringskundar. Eg har p.t. ingen eigen bankkonto for ENK. Eg har ingen tilsette i ENK, og arbeider altså åleine der. Eg har heller ingen planar om framtidige tilsette. Kapitial/investeringsbehov er svært lite, stort sett avgrensa til PC og kontorutstyr.

Spørsmål:
1. Kva konto (Norsk standard kontoplan, el.l.) skal eg føra utgåande faktura for rådgjevingstenester på?
2. Er det OK om eg brukar den private bankkontoen min til ENK? Eller: Bør eg oppretta ein eigen bankkonto til ENK’et?

På førehand takk for hjelpa.

 • IngeH asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
3k views

Jeg har solgt en gravemaskin.

Denne kjøpte jeg privat før jeg var mva-registrert og drev firma på siden av fast jobb me en helt annen næring. I ettertid startet jeg bruke denne i næring og registrerte meg i mva. Jeg har nå kjøpt en annen maskin.

Jeg har snakket med Skattekontoret, og de sier at jeg kan selge denne uten mva, men at det må inn i regnskapet siden jeg har benyttet den i næring.

Hvordan skal jeg føre billaget for salget?

Denne maskina ble aldri ført inn som eiendel i Matrix.

Det blir vel ikke rett å lage en vanlig faktura uten mva?

0 votes
1k views

Da jeg skrev ut omsetningsoppgaven for fjoråret, ble det automatisk laget et bilag som overfører fra Inngående 2700 og Utgående 2710 MVA saldoer til Oppgjørskonto 2740 (bilagsnummer 83). Nå har det dessverre dukket opp to ekstra bilag som må med i omsetningsoppgaven for 2015. Begge bilagene er direkteføringer på hhv. konto 2700 og 2710 (bilagsnummer 84 og 85).

Hvis jeg prøver å skrive ut en ny korrigert omsetningsoppgave for 2015, så blir bilaget med omsetningsoppgaven (nr. 83) kun justert med føringen på inngående konto 2710 (bilag 85). Hvordan får jeg justert omsetningsoppgaven (og bilag 83) med den ekstra føringen på utgående konto 2700 (bilag 84) ?

I viduet for omsetningsoppgaven finnes ikke “vis korrigert oppgave” avkrysningen. Det er kanskje naturlig fordi i nedtrekksmenyen for valg av periode har ingen av 2 måneders periodene eller årsoppgaven (som jeg bruker) noen stjerne (indikasjon på at oppgaven kan endres).

 • hi asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Jeg har nettopp åpnet AS og kjøpt brukt varebil klasse 2. Jeg er litt usikker om jeg har bokført den innkjøp korrekt.

Faktura fra selger bokførte jeg sånt

1230 (Biler)/2400 (Leverandørgjeld)

Betaling:

2400 (Leverandørgjeld)/1920 (Bank)

Er det riktig å bruke konto 1230? Bør jeg ikke opprette en annen konto for brukte biler? Hva med tinglysingsgebyr?

Jeg er veldig usikker på hvordan man bokfører dette riktig! Kan noen hjelpe meg?

 • MM asked 3 år ago
 • last active 3 år ago
0 votes
1k views

Jeg har kjøpt en bruktbil til 105700 kr. Jeg betalt 15000 kr i egenkapital og lånt resten av Santander bank. Etableringsgebyr er 2767 kr og tinglysningsgebyr er 1473 kr, samlet kreditt kjøp er 94940 kr. Jeg driver firmaet som aksjeselskap. Jeg er veldig usikker på hvordan man bokfører dette riktig! Kan noen hjelpe meg?

0 votes
1k views

Jeg har kjøpt en bruktbil til 105700 kr. Jeg betalt 15000 kr i egenkapital og lånt resten av Santander bank. Etableringsgebyr er 2767 kr og tinglysningsgebyr er 1473 kr, samlet kreditt kjøp er 94940 kr. Jeg driver firmaet som enkeltpersonforetak. Jeg er veldig usikker på hvordan man bokfører dette riktig! Kan noen hjelpe meg?

 • FateX asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
1k views

Vi har ført inn regnskap for 2015 og la merke til først nå etter årsavslutning at vi har skrevet feil dato på en faktura. Og dette må vi få endret på før vi sender inn. Vi har sendt momsoppgave allerede.

Er det noe mulighet for å kunne forandre på kun dato for dette bilaget?

 • Bia91 asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har bokført alle kjøp av råvarer på konto 1400 når disse skulle vært ført på konto 4000. Jeg har sendt inn MVA oppgave på disse kjøpene, så bilagene er låst. Er det noen måte å rette opp i dette på?
Jeg la ikke merke til dette før jeg skulle begynne med varetelling, for da skal dette føres inn på denne kontoen igjen?
Mvh en noob!

 • FateX asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hei!

Har en inngående faktura fra leverandør der sluttsummen er øreavrundet med -0,47
hvilken konto bokføres dette mot?

 • Annbjørn Lurås asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Hvilken konto skal jeg bruke ved bokføring av avgift for regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold?

 • Marina asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hei,jeg har to spørsmål. Jeg arbeider som kassere for frivillig organisasjon (et kor).

 1. Det første spm går på et av våre medl som ikke har mail adr.- hvordan får jeg registrert fakturaen som betalt når jeg ikke får sendt den? Må jeg bare droppe det, og vente til jeg bokfører alt av innbet her for fakturaer?
 2. Det andre spørsmålet dreier seg om tilskudd til våre medlemmer. Vi har bestemt oss for å støtte våre medl når det gjelder innkjøp av utstyr med 500 pr pers (det er utstyr som koster 2000, men hvor de får 500 av oss). Hvordan bokfører jeg dette, under hvilken post? Gaver el?

På forhånd takk for svar.

 • Line Østensen asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
3k views

Må man bokføre innkjøp av forbruksvarer innpå varelager dersom man ikke driver med salg av varer, men dersom man selger tjenester der det også forbrukes varer? F.eks. Malerfirma som kjøper malingspann, ruller, kraftvask, tape mm for å utføre en jobb for en kunde? Eller fører man innkjøpet da som driftskostnad?
Takk for hjelpen.

 • Nicole asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har forstått det slik at reskontro skal registreres på leverandører. Hvordan kan jeg enkelt registrere reskontro nr på bilag som allerede er registrert?

Jeg har lest dette allerede:

http://hjelp.matrix.no/questions/question/hvordan-bokfore-via-leverandorreskontro

http://hjelp.matrix.no/questions/question/bokforing-via-leverandorreskontro

0 votes
13k views

Lurte på om hvordan fører man stiftelsekostnader. Har opprettet et aksjeselskap, Har ført slik: debet 1920 bankinnskudd 30000 og kredit 2000 aksjekapital.

Nå ønsker jeg å føre kostnader til foretaksregistre på 5666 kr.

0 votes
2k views

Ved å bruke knappen “Betalt” i fakturaoversikten blir fakturaene bokført betalt i regnskapet. Det ønsker jeg ikke. Denne funksjonen er frustrerende, da bilaget fra banken gjerne er 20 fakturaer på samme ark, og eg gjerne vil ha denne som underbilag.

 • andreas asked 4 år ago
 • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har ikke lukket regnskapet for 2013 og kan da ikke opprette et nytt for 2015, men hva gjør jeg med følgende?:

Regnskapsår: 2014
Fakturadato: 31.12.2014 (det ble sendt flere den dagen)
Mottatt innbetaling: Forfall 10.01.2015, dvs. noen innbetalinger er mottatt og andre forventes de nærmeste dagene.

Jeg har med regnskapsåret 2014 aktivt registrert innbetalinger for ovennevnte fakturaer med aktuell dato, f.eks. 13.01.2015. Går det greit, eller bør jeg vente til jeg får opprettet et nytt regnskapsår for 2015?

0 votes
2k views

Hei, jeg har jo blitt veldig fortrolig med Matrix etter å ha brukt det til faktureringen et bilverksted som jeg drev. Men nå er verkstedet leid ut og jeg har blitt eier av aksjeselskapet som eier bygningene. Det er 6 utleieleiligheter + verkstedet. Kunne jeg vært i stand til å kjøre ett fullt regnskap på dette? Ville vært kostnadsbesparende og oversiktlig. Men er bare redd at en tar på seg for mye!

Avventer ett ærlig svar.

0 votes
2k views

Skyttar har betalt for ladekomponentar.
Eg startar med konto1920 og summen skyttar har betalt inn.
Deretter skriv eg 3110, salg ammunisjon, og summen før det er trekt frå subsidie/ammunisjonsbidrag, med minus framfor. Detter går ikkje Får beskjed om at kreditsum ikkje kan vere høgre enn debetsum. Tilslutt brukar eg konto 7450 og skriv inn ammunisjonsbidraget til vanleg. Då går det i null.
Dette systemet er nytt for meg i dag, så korleis gjer eg det??

 

 • Rigmor Øygarden asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
2k views

Er litt usikker om jeg har ført varer vi kjøper inn for videresalg rett.

Har ført debet på post 1460.
Skal det kanskje føres på post 4300?

 • Pål Østgård asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
4k views

Jeg har bokført et bilag som ikke skulle vært bokført likevel. Hvordan kan jeg slette bilaget?

0 votes
8k views

Skytterlaget har tatt opp ett lån på kr 200.000,- til innkjøp av elektroniske skiver. Hvordan eller hvor skal jeg føre det beløpet som kom inn på konto dvs kr. 196500,- differansen på kr 3.500,- var omkostninger.

 • Kirkenes Skytterlag asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Jeg har overtatt regnskapsføringen for et idrettslag som benytter Matrix, vi ønsker å bokføre og rapportere på ulike avdelinger. På nettsiden står det at avdelingsregnskap er del av systemet.

Hvordan bokfører jeg mot avdeling? Er det tilgjengelig en rapport for resultatregnskap per avdeling?

0 votes
3k views

Hvordan kan jeg enklest bokføre inngående fakturaer og betalinger via leverandørreskontro?

0 votes
2k views

Vi produserer og selger øl og ønsker å skille mellom råvarelager og salgs/ferdigvarelager. Hvordan kan vi føre uttak av varer fra råvarelager til produksjon? Og hvordan bør vi legge opp vareregisteret i Matrix for enkelt å kunne ta ut korrekte data for både råvarelager og salgslager – dette med tanke på rapportering til Tollvesenet etc.

 • leif asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
5k views

Jeg driver enkeltpersonforetak og har en del reisekostnader i forbindelse med et oppdrag, både mat, drikke og overnatting (kost og losji).

Hva kan jeg kostnadsføre i mitt eget regnskap?

0 votes
2k views

Jeg fører mange bilag som er bygd opp på eksakt samme måte, bare at beløpet endrer seg fra bilag til bilag. Finnes det en funksjon som gjør det mulig å hente opp det siste bilaget som mal eller å duplisere bilag fra en liste?

0 votes
2k views

Jeg skal ta ut feriepengene nå. Skal jeg trekke forskuddskatt av dette? Er det annet jeg må passe på?

0 votes
3k views

Vi får ofte bilag med samme dato, må da endre dato hver gang, er det mulig å slippe det?

 • Guest asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
2k views

Hei, hvordan kan jeg lettest registrere reskontro samtidig som jeg fører betalingen av bilaget?

 • ulsrudSDA asked 5 år ago
 • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Jeg fører regnskapet for et aksjeselskap. Hvordan bokfører jeg restskatt eller tilbakebetaling av skatt?

0 votes
2k views

Jeg har skrevet faktura til en kunde i en utenlandsk valuta. Hvordan skal jeg bokføre innbetalingen?

0 votes
2k views

Jeg driver enkeltpersonforetak og har kjøpt bil. Faktura for bilen har dato før betaling og utlevering av bilen så jeg fører det enkelt som et bilag med reskontro, på betalingsdagen. Kjøpesummen er kr 325000,- og herav er mva kr 57.396,-

 

Beløpet blir da litt vel drøy å føre mot D 2400 og K 1920.

Som jeg har forstått dette skal vel konto 1230 føres med bilens Brutto pris, for videre årlig avskrivning, eller har jeg misforstått med hensyn til hva bilen verdi skal stå oppført med i konto 1230?
Skal verdien her kun føres med bilens pris -mva så skal jo saken være grei.

Har dere en enkel løsning til meg her?

0 votes
4k views

Jeg glemte å betale en leverandør og fikk inkasso på dette. Jeg betalte fakturabeløpet på kr 2500 direkte til leverandøren, og fikk da en sluttfaktura fra inkassobyrået på sakskostnader med totalt 1543 kr.

Antar at jeg må føre originalbilaget for seg selv, og deretter inkasso-biten i et eget bilag. Men hvordan?

0 votes
3k views

Jeg bruker Klarna som betalingsalternativ på nettet. Dvs at de tar x% av salget pluss fast månedsgebyr på kr 399,-. Når jeg får en faktura på 399,- for månedsavgiften, hvordan fører jeg denne i regnskapet egentlig?

0 votes
3k views

Jeg selger et homøopatimiddel som jeg lager selv. Dvs jeg kjøper inn tomme pipettflasker. Flaskene koster noen kroner pr stk, jeg lager homøopatimiddel i flaskene, og selger de for 50 kroner pr stk. Det jeg lurer på er for det første hvilken konto jeg kan kostnadsføre kjøpet av disse flaskene, og om disse midlene går under momskode 15% som ved kosttilskudd.

0 votes
2k views

Jeg forhåndsbetalte en faktura på kr 130 000 kroner for en kontormaskin. Deretter kom fakturaen med tilsvarende beløp. Noen dager senere fikk jeg beskjed om at jeg var blitt fakturert for mye. De sendte meg en ny faktura med riktig beløp, kr 117 985, og en kreditnota på kr 130 000. Hvordan føre dette?

0 votes
5k views
0 votes
6k views

Jeg har kjøpt programvare fra USA levert over nettet, og der har jeg ikke blitt krevet moms, men det skal vel føres i momsoppgaven uansett. Lurer også på hvordan det best håndteres i Matrix.

0 votes
4k views

Siden mva ikke blir beregnet før innførsel krever jo det en litt spesiell føring av bilaget. 


Tenke jeg skulle løse det ved å opprette en egen mva-kode  for kjøp i utlandet. Denne koden beregner ikke merverdiavgift, men danner grunnlag for at kjøp fra utlandet i en periode kan spesifiseres og avstemmes mot fradragsført innførselsmerverdiavgift i samme periode.

Lar dette seg gjøre i Matrix? Eller har dere andre forslag?

0 votes
7k views

I dag er jeg ikke mvaregistrert fordi jeg ikke har passert grensen på kr 50 000 i omsetning i løpet av siste 12 måneder. Bør jeg bokføre inngående fakturaer med mva-kode 1 (fradrag for inngående avgift)? Og hva med utgående fakturaer, skal vi beregne moms på det?

0 votes
2k views

Behøver jeg å registrere salgsbilaget under “Bilag” eller er det nok å registrere kontantkvitteringen og så trykke på bokføringsknappen?

Kan man angre etter å ha trykket på bokføringsknappen, og slette eller gjøre endringer? Hvor er kvitteringen til kunden? Er det meningen at kunden skal få kvittering men å ta utskrift av kontantkvitteringen i Matrix (det er litt tungvint), eller er det mer vanlig å gi lappen fra betalingsterminalen?

Må man fylle ut en egen kontantkvittering for hver varesalg gruppe? La oss si at jeg har gitt en behandling men også har solgt varer. Må jeg fylle ut to kontantkvitteringer?

0 votes
3k views

Jeg har betalt kr 11000 til en leverandør via deres inkassobyrå. Opprinnelig var beløpet høyere, men jeg har fått til en avslutningssum på disse 11000.

Kravet gjaldt fraktutlegg og mva-utlegg fra en fraktleverandør. Skal jeg føre bilaget med

D: 4060
K: 2400-(levnr)

D:2400-(levnr)
K: 1920

med MVA kode 1?

0 votes
2k views

Hvordan bokføres tap på fordringer?

0 votes
3k views

Spiller rekkefølgen på bokføringen noen rolle? Kan bilag 1 være 6800/2400 og bilag 5 være selve betalingen 2400/2060?

0 votes
2k views

Siden jeg betaler en del fra min privatkonto (betaling med kort), og ikke fra firmakonto, bør jeg printe ut månedsutskrift fra privatkonto og arkivere sammen med betalingsbilagene?

0 votes
3k views

Skal alle bilag som bokføres skrives ut og arkiveres etter bilagsnummer? Ta for eksempel en betaling av faktura via bank (reskontro/bankinnskudd). Må dette bilaget skrives ut fra Matrix programmet og arkiveres?

0 votes
3k views

Hva blir inntektsbilaget ved kontant salg over betalingsterminal? Blir bokføringen 1920/3200, og det er det? Skal dette bilaget skrives ut fra Matrix programmet, og henge på blåkopi av kvittering og kvittering fra betalingsterminal.

Kan jeg føre alt salg i løpet av en dag på ett bilag, og legge ved dags-avstemmingen av betalingsterminalen? Hva skal arkives og hvordan?

0 votes
2k views

Jeg er ikke momspliktig for tjenestene jeg yter (alternativ behandling), men jeg selger noen kosttilskudd som jeg kan bli momspliktig for, dvs hvis salget overstiger over 50 000. Når det gjelder bokføring av inntekter, bør jeg skille salg av tjeneste (behandling) og salg av kosttilskudd nå i startfasen. Kan/Bør dette skilles på selve betalingsterminalen? Bør det skilles på kvitteringen? Hvordan holde rede på dette? Eller kan jeg ta alt i en sum og inntektsføre det samlet under momsfritt salg?

0 votes
3k views

Hvordan er det optimale for å registrere alle utbetalinger via leverandørregister? Vil helst unngå dobbeltføring med først å registrere bilaget som lev.gjeld for så å registrere bilaget på nytt når det er betalt. Blir dobbelt sett med papir + dobbel føring. Kan det ordnes på samme bilag på en smidig måte?

Showing 60 results