Brukermeny

Kategori: Avstemming

0 votes
830 views

Hei
Kunde har betalt 25 øre for mye på en faktura som jeg sendte til han.
Jeg registeret det beløpet han betalte, jeg får da en linje i faktura oversikten som viser 0,25 med en stjerne bak.

Hvordan løser jeg denne saken, hva skal føres hvor?
mvh
Olaf

  • Olaf asked 2 år ago
  • last active 2 år ago
0 votes
1k views

Jeg har en IB på kto 2400 på kr. 0,30
Hvordan korrigerer jeg den slik at saldoen stemmer ved årets utløp?

0 votes
0 answers
1k views

Matrix Økonomisystem har en funksjon for å avstemme regnskapet mot bankkonto. Se her hvordan du kan sjekke bankbevegelsene uten manuell avkryssing.

Les veiledningen her.

bankavstemming

0 votes
2k views

Saldoen min på kundefordringer 1500 stemmer ikke med åpen postliste kunder pr 31.12.14. Hva kan årsaken til dette være, og hvordan løser jeg det?

  • Olaf Schjøll asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
5k views

Jeg har fått beskjed om viktigheten av å bruke saldobalanse hver mnd for å holde oversikt mellom regnskap og bank. når jeg nå går inn for å skrive ut saldobalanse for regnskapet og jeg legger inn pr. 31.01.2014 osv, kommer det fremdels frem saldobalanse pr ddags dato. Riktignok står det skrevet saldobalanse pr 31.01.2014 øverst på siden, men regnskapstallene regulerer seg ikke. Hva skal jeg gjøre for å få de riktige regnskapstallene frem?

  • Ellen asked 5 år ago
  • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Jeg får opp melding “Sum åpne poster stemmer ikke med saldo på konto”. Hva skyldes dette ? Og hva må gjøres for å rette feilen?

Showing 6 results