Brukermeny

Kategori: Årsavslutning

0 votes
1k views

I Saldobalansen stemmer ikke saldo for post 1920 med saldo pr 31.12. Selv om jeg spesifiserer at perioden er pr 31. desember. Hvis jeg går inn på kontospesifikasjon er saldo riktig for 31.12. Hva gjør jeg med dette? Vil saldo for neste år bli feil?

  • Bar asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Det mangler konti i balanse fra i fjor slik at inngående balanse i går i 0,-

  • Thor H. Hermansen asked 4 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Hva gjør jeg når summen i bilagsoversikten/resultatet for regnskapet 2014 ikke stemmer overens med summen på bankkonto på slutten av året? (en differanse på 50 kr- noe som stammer fra tidligere år som er avsluttet hvor det også er denne forskjellen.)

  • Line Østensen asked 5 år ago
  • last active 4 år ago
0 votes
2k views

Jeg har avsluttet regnskapsåret i fjor for et firma. Hvordan foretar en utskrift fra det regnskapsåret ?

0 votes
3k views

Når regnskapet er ferdig bokført, så er tiden kommet for årsoppgjør. Og når regnskapet er godkjent på alle hold så kan du endelig gjøre den tekniske årsavslutningen.

Les hele veiledningen her:
http://hjelp.matrix.no/arsavslutning/

0 votes
2k views

Jeg leser i veiledningen at: “Det første bilaget på nytt år bør være nulling av kontoene for privat uttak,skattetrekk, private telefonkostnader og lignende. Alle disse nulles mot konto for egenkapital.” Dette har jeg ikke gjort, fordi vi fikk de ferdige tallene fra regnskapsføreren vår altfor sent til å rekke det første bilaget. (jeg ville ikke avslutte 2013 før regnskapsfører hadde sett over).

Blir det rot i systemet dersom jeg gjør dette nå, i september?

  • Katrine Kalleklev asked 5 år ago
  • last active 5 år ago
0 votes
3k views

Fjorårets regnskap har ikke blitt avsluttet korrekt, slik at det er en differanse på inngående saldo på det nye året. Det er 0,06 kroner feil. Hvordan får jeg rettet dette?

0 votes
4k views

Hvordan begynner jeg på et nytt regnskapsår og får nullstilt de egenkapitalkontoene som gjelder for privatuttak, mva og skatt m.v.?

0 votes
3k views

Resultatregnskapet viser disponeringen av årsresultatet til egenkapitalen feilaktig som finanspost. Jeg har brukt konto 8960 til dette.

0 votes
2k views

Jeg avsluttet fjorårets regnskap litt for tidlig, for det skulle vært bokført noe mer der. Finnes det en måte å åpne fjorårets regnskap på igjen?

0 votes
2k views

Kan jeg begynne på nytt år uten å avslutte dette året?

Showing 11 results