Innholdsfortegnelse

Pensjonstilbyder på A-meldingen

Fra 2021 skal pensjonstilbyder oppgis på A-meldingen hvis firmaet har registrert utbetaling av obligatorisk tjenestepensjon i den samme måneden.

Det legger du inn under Firmaopplysninger, i feltet Pensjonstilbyder Org.nr.

Det du skriver her vil bli medtatt på A-meldingen.

Dersom du har behov for å oppgi ytterligere en pensjonstilbyder, så må dette gjøres i selve firmadatabasen. Vi har laget en video for å forklare dette: