Du bruker en gammel nettleser som ikke støttes lengre. Dette medfører at nettsider som våre, og mange andre, ikke fungerer optimalt og funksjoner uteblir. Last ned nye Edge her, eller Google chrome her

Hurtiglinker

Registrere obligatorisk tjenestepensjon

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon – Arbeidsgivers tilskudd – A-meldingen
Tjenestepensjon gjør at ansatte kan glede seg mer til pensjonistlivet.

Innledning

Denne artikkelen tar for seg den praktiske registreringen og innrapporteringen av OTP. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er arbeidsgiveravgiftspliktig i den måneden innbetalingen skjer til pensjonsleverandøren. Ytelsen er ikke lønnspliktig eller på noen måte forskuddstrekkpliktig for hver av de ansatte. Derimot vil utbetalingen fra pensjonsleverandøren til den ansatte være skattepliktig når utbetalingen skjer på et senere tidspunkt. Dette vil ikke være noen problemstilling for arbeidsgiver.

Les artikkelen Lov om obligatorisk tjenestepensjon for en ytterligere utdyping av regelverket.

Tidspunkt for registrering av OTP i lønnssystemet

OTP skal registreres i lønnssystemet i den måneden utbetalingen til livsforsikringsselskapet skjer. Likevel er det svært vanlig at man registrerer dette sjeldnere, men det anbefales alltid å sørge for å være ajour ved utgangen av hvert år.

Innskuddsbasert vs. ytelsesbasert ordning

Arbeidsgiver kan velge mellom ytelsesbasert eller innskuddsbasert ordning. Ettersom de aller fleste virksomheter velger innskuddsbasert ordning, så er det den varianten vi beskriver nærmere nedenfor.

Hvilket beløp og hvilke ansatte skal OTP registreres på

Det er det betalte beløpet til forsikringsselskapet som skal registreres.

Om du har virksomhet i kun en arbeidsgiveravgiftssone, så kan du registrere hele beløpet på en tilfeldig ansatt. A-meldingen rapporteres beløpet kun på virksomhetsnivå, og ikke på den ansatte. Dersom du har virksomhet i flere arbeidsgiveravgiftssoner, så skal grunnlaget fordeles forholdsmessig på de ulike avgiftssoner (punkt 9.1 SKD melding 1/15).

For at beløpene skal komme med på regnskapsbilagene og at arbeidsgiveravgiften skal bli regnet ut etter rett sats i forhold til hvor de ansatte har sitt arbeidssted og komme med på A-meldingen, finnes det en lønnsart for å kunne legge inn beløpet i lønnskjøringen.

Lønnsarten for OTP

Lønnsarten for Obligatorisk tjenestepensjon ser slik ut:

Du kan opprette lønnsarten selv, eller du kan hente den inn fra grunn-registeret under Verktøy – Registervedlikehold, Hente.

Mulig å opprette fiktiv ansatt

Vi anbefaler at du benytter en av dine ansatte for å registrere OTP. Men det er likevel mulig å opprette fiktive ansatte for å registrere OTP på. I så fall er det viktig at bokstavene “OTP” er en del av ansattidentiteten eller den fiktive ansattes etternavn. På Fornavn legger du inn det presise arbeidsstedsnavnet som OTP gjelder, slik at arbeidsgiveravgiften blir rett.

Angi kontant som utbetalingsmåte, firmaets kommunenummer som skattekommune, og navnet på arbeidssted som arbeidsgiveravgiften av OTP skal beregnes etter. Det skal være helt liktdet du har lagt inn som den “ansattes” Fornavn.

Slik registreres OTP under lag lønn

Registrere OTP på en ordinær ansatt

Lønnsarten for OTP legges inn sammen de andre lønnsartene i en ordinær lønnskjøring. Beløpet påvirker kun grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

Dersom du ikke ønsker å dele opp beløpet på alle de ansatte, kan du legge alt inn på en ansatt. Beløpet påvirker jo verken nettolønn eller skrives ut på lønnsslippen. Pass bare på at du får fordelt beløpet på ansatte i forhold til hvilket arbeidssted det gjelder, som nevnt ovenfor.

Registrere OTP på en fiktiv ansatt

Om du har opprettet en fiktiv ansatt, som nevnt ovenfor, så legger du inn beløpet som skal gi grunnlag for arbeidsgiveravgift på arbeidsstedet for denne OTP ansatt i Lag lønn:

Du får ikke registrert andre lønnsarter enn lønnsarten for OTP på denne ansatte.

Kontroll og bekreft

Under kontroll og bekreft kan du om ønskelig velge å kjøre kun OTP.

Dersom OTP skal kjøres sammen med vanlig lønn, må du hake av på at Lønnsarter for OTP og refusjon inkluderes i kontrollen. Kontrollen kan da bli slik:

Rapporter

Regnskapsbilag

Rapporten Regnskapsbilaget blir som følger:

14.1% av kr. 20 100 (lønn til ansatt Vilde kr. 19 500 + OTP kr. 500) = kr. 2 834,10
14.1% av kr. 1 500 som er OTP = kr. 211,50
Sum = kr. 3 045,60

Lønnsslipp

Lønnsarten blir ikke skrevet ut på lønnsslippen.

A-meldingen

På A-meldingen kommer det totale OTP-beløpet fram:

Tilleggsmodul OTP for direkterapportering mot forsikringsselskapet

Matrix tilbyr en egen tilleggsmodul, slik at du rapportere inn lønnsdata direkte til pensjonsleverandøren straks etter hver lønning. Dermed benyttes de eksakte utbetalte beløpene hver måned, i stedet for at det trenger å gjøres avregninger ved utløpet av hvert år. Kontakt gjerne Matrix for å vite mer om dette.