Brukermeny

Nye momskoder fra 2017 og ny tolldeklarasjonsoversikt

Siden skattemelding for merverdiavgift som innføres fra 1.1.2017 skal ha 19 poster, mot dagens omsetningsoppgave på 10 poster, så betyr det et stort behov for omlegging av dagens momskoder. Dette kommer vi nærmere tilbake til.

Det er spesielt merverdiavgift knyttet til import som blir forandret. Ved innførsel av varer skal ikke lenger tollvesenet oppkreve merverdiavgiften. I stedet er det du selv som skal ta med beløpet på skattemeldingens post 2. Myndighetene jobber med å få på plass en tolldeklarasjonsoversikt i Altinn som viser alle innførsler som tollvesenet har registrert i løpet av en periode, og det er altså summen av disse innførslene som skal inn i post 2 i oppgaven.

Tollvesenet har her laget et eksempel og ytterligere beskrivelser av denne rapporten.

Skattemelding 2017 eksempel