Brukermeny

Ny sats merverdiavgift fra 1.1.2016

10

Endring av lav mva-sats fra 1.1.2016

Stortinget vedtok 18.12.2015 at den lave mva-satsen skal økes fra 8 til 10 prosent med virkning fra 1. januar 2016. Dette er mva-satsen som er aktuelt for tjenester innen kultur og reiseliv. For å unngå feil i ditt regnskap, bør du oppdatere ditt Matrix-program til versjon 7.12 før du starter på 2016. Oppdater ditt Matrix-system, under Hjelp | Sjekk for programoppdatering.

Utfakturering av tjenester med lav merverdiavgift
Du som selger tjenester som er omfattet av den lave momssatsen, må sørge for at tjenester levert før 31.12.2015 må faktureres på regnskapsåret 2015, med 8% mva. Hvis du krever inn forskuddsbetaling av kunder, så skal dette egentlig ikke avgiftsberegnes før den perioden tjenesten leveres. Det betyr at forskuddsfakturering i desember 2015 for reise i januar 2016, egentlig ikke skal faktureres med mva i 2015. I stedet skal innkreves forskudd, som ikke er omsetning. I januar 2016 skal derimot faktura med merverdiavgift skrives, og det skal da benyttes 10% mva.

Kostnadsføring av tjenester med lav merverdiavgift
Med versjon 7.12 av Matrix Økonomisystem, vil momskode 31 fra og med regnskapsår 2016 bli registrert med 10% merverdiavgift. Hvis du skal kostnadsføre en inngående faktura eller kvittering for en reise hvor selger feilaktig har benyttet 8% merverdiavgift, så er det viktig at du ikke trekker i fra mer enn merverdiavgiften på bilaget. Eksempelvis, hvis du skal kostnadsføre en kostnad på kr 1000 inklusive merverdiavgift, men det er benyttet 8% merverdiavgift (altså kr 74,07 i merverdiavgift), så må du føre opp en andel med null i mva-fradrag. Du må bokføre følgende:
Debet 7140 – mk 31 kr 814,81 (utgjør 81,481 prosent av bruttosum)
Debet 7140 – mk 0   kr 185,19
Dette vil gi et mvafradrag på kr 74,07, og stemmer dermed med fradraget på selve bilaget.