Brukermeny

Ny omsetningsoppgave for mva fra 2017

Skattemelding for merverdiavgift

Skattemelding for merverdiavgift (mva-melding) erstatter fra 1.1.2017 dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Hvem skal levere mva-meldingen?

Det er ingen endringer fra dagens omsetningsoppgave. Virksomheter som etter loven skal være merverdiavgiftsregistrert skal levere mva-meldingen. I Enhetsregisteret finnes opplysninger om hvilke virksomheter som er mva-registrert.

Når kommer mva-meldingen i bruk?

Mva-meldingen skal brukes for all merverdiavgift som bokføres i 2017. Det betyr at regnskapsføringen må tilpasses mva-meldingen fra 1. januar 2017. Første innsending på ny mva-melding vil være 1.termin 2017.

Transaksjoner for 2016 skal rapporteres i omsetningsoppgaven for 2016, selv om terminforfall er i 2017.

Hvilke omsetningsoppgaver erstattes?

Alle oppgavene endrer navn, men bare RF-0002 og RF-0004 får store endringer med nye og endrede poster. RF-0005 får en oppsplitting av post 1 i fjernleverbare tjenester og innenlands kjøp av klimakvoter/gull.

Nye navn:

  • RF-0002 Skattemelding for merverdiavgift – alminnelig næring
  • RF-0004 Skattemelding for merverdiavgift – primærnæring
  • RF-0005 Skattemelding for merverdiavgift – omvendt avgiftsplikt
  • RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Du kan se mva-meldingene her. Her er også en oversikt over sammenhengen mellom postene i omsetningsoppgaven og mva-meldingen.

Hva er endringene i mva-meldingen (RF-0002 og RF-0004)?

Fordi innførselsmerverdiavgift for varer nå skal med i mva-meldingen, er det lagt til tre nye poster. Noen poster er splittet opp for å gjøre meldingen ryddigere. Antall poster øker fra 11 til 19.

Postene er gruppert etter logisk sammenheng i gruppe A til H. Post 1 inkluderer ikke lenger andre poster. Kun post 2 og post 19 er summer av andre poster. Les mer om postene i meldingen.

Hvordan skal mva-meldingen leveres?

Mva-meldingen leveres som omsetningsoppgaven, enten på fil fra regnskapssystemet, eller ved direkte registrering i Altinn.

Vil mva-meldingen finnes på engelsk?

Ja, mva-meldingen og tilhørende informasjon skal også lages i engelsk versjon. Dato for engelsk versjon er ikke klar ennå.

Du kan se mva-meldingene her . Her er også en oversikt over sammenhengen mellom postene i omsetningsoppgaven og mva-meldingen.

 

Informasjonen er hentet fra skatteetaten.no

Les alle våre innlegg om den nye merverdiavgiftsoppgaven her.