Brukermeny

Ny Matrix-versjon 8.0 vil bli lansert innen 31. desember 2016

Etter uker med testinger og tilpasninger, så vil Matrix bli sluppet i ny versjon 8.0 innen 31.12.2016. Med denne versjonen vil det være mulig å fakturere og bokføre med det nye MVA-systemet fra 1.1.2017.  

 

Les andre saker om MVA 2017 her

 

Nye standard MVA-koder

Matrix har valgt å bygge MVA-kodene i Matrix på Skatteetatens forslag til MVA-koder i SAF-T-rapporteringen, som vil bli innført 1.1.2018. De nye standard MVA-kodene finner du nedenfor.

 

 

Ny MVA-oppgave heter «Skattemelding MVA»

Under Utskrifter | Skattemelding MVA finner du den nye MVA-oppgaven. Ved å holde musepekeren over beløpscellene, vil du se hvilke MVA-koder som inngår i de ulike cellene.

 

Fakturaer fra utenlandske leverandører skal føres med egen MVA-kode

Frem til nå har fakturaer for import fra utlandet blitt bokført med MVA-kode 0. Men fra 2017 skal slike fakturaer bokføres med MVA-kode 21 hvis varene skal ha høy MVA-sats. Posteringslinjer med MVA-kode 21 går ikke inn på Skattemelding MVA. Tilsvarende er det laget MVA-kode 22 for varer med middels MVA-sats (mat m.v.) og MVA-kode 23 for varer med null MVA-sats.

Hvis din virksomhet har import av varer fra utlandet, anbefaler vi anbefaler at du oppretter egne hovedbokskontoer for slike varekjøp, og gir disse kontoene MVA-kode 21, 22 eller 23 i kontoplanen.

 

Omvendt avregning ved innførsel – tolldeklarasjonene bokføres som en enveis postering!

Ved innførsel av varer fra utlandet, har Tollvesenet ut 2016 krevet inn merverdiavgiften, og deretter har den avgiftspliktige kunnet kreve tilbake merverdiavgiften på omsetningsoppgaven. Men fra og med 2017 er det den næringsdrivende selv som skal beregne innførselsmerverdiavgiften på Skattemelding MVA. Det henvises til Skatteetatens veiledninger hvordan merverdiavgiftsgrunnlaget skal beregnes.

For innførsel av varer med 25% MVA, hvor virksomheten skal ha MVA-fradrag, så kan du bokføre en debetpostering på MVA-grunnlaget, med MVA-kode 81. Deretter lagre bilaget. Det helt spesielle med denne MVA-koden, er at i bakgrunnen bokføres en kreditpost på samme kontoen, med samme beløp. Du kan altså lagre bilaget selv om du bare har ført en debetpostering. Når du har gjort dette, så vil beløpet bli medtatt i post 9 og 17 i Skattemelding MVA. Tilsvarende kan du også gjøre for momskode 83. For kodene 82 og 84 er det ingen fradragsrett for inngående MVA ved innførsel, og da bokfører Matrix MVA-beløpet av grunnlaget som en kostnad på den angitte kontoen.

Se MVA-kodeoversikten nedenfor.

Eksempel

Det er mottatt tolldeklarasjon hvor MVA-grunnlaget beregnes til kr 50 000. Gjelder kjøp av varer for videresalg, av varer som har høy mva-sats. Da skal deklarasjonen bokføres med MVA-kode 81. Kontoen som benyttes vil bli benyttet for rapporter, men det vil ikke bli foretatt en bokføring på kontoen. MVA-grunnlaget bokføres debet. Selv om det ikke er ført en kreditpost på bilaget, så vil det være mulig å bokføre dette bilaget. Legg merke til at Matrix beregner MVA-beløpet ut fra bokført MVA-grunnlag.

På Skattemelding MVA vil kr 12500 bli medtatt i post 9 og 17, slik at nettoeffekten på mva-oppgaven er lik kr 0.

 

Bokføring av direkte inngående merverdiavgift

Inntil videre har vi fjernet funksjonen for å bokføre direkte inngående MVA på standardkontoen for inngående MVA (normalt 2710). Funksjonen er fjernet for å unngå feilkilder. Det betyr at eventuelle beløp bokført direkte på konto 2710 inngående merverdiavgift ikke lenger tatt med på Skattemelding MVA i inngående avgift. I senere versjon vil vi arbeide for å lage en enklere løsning for å bokføre direkte inngående merverdiavgift.

Når en varebil med kaskoforsikring blir reparert på bilverkstedet, og reparasjonen går under forsikringen, så er det den skadelidte (bileieren) som har fradrag for inngående merverdiavgift i sitt regnskap. I et slikt tilfelle vil forsikringsselskapet betale verkstedregningen, men siden kreve den inngående merverdiavgiften dekket av bileieren. Fakturaen fra forsikringsselskapet vil derfor utelukkende bestå av den inngående merverdiavgiften, som i sin helhet er et MVA-fradrag.

Dersom forsikringsselskapet krever betaling for utlegg merverdiavgift kr 10000, så er den underliggende fakturaen på kr 50000 inklusive merverdiavgift (dvs. 10000/,25*1,25). Bokføringen blir slik:

Konto MVA-kode Tekst Beløp
2400 0 Inng.faktura -10000
7020 1 50000
7020 0 -40000

 

Salg med nullsats (avgiftsfritt salg) splittes i to MVA-koder

Med salgsinntekter med nullsats menes avgiftsfritt salg innenfor MVA-loven som har en MVA-sats på 0%. Dette har tidligere omfattet både innenlands salg av eksempler som bøker i sisteledd, aviser, brukte biler, men også eksporterte varer. Nå splittes avgiftsfritt salg i to ulike MVA-koder, fordi disse skal oppgis på ulike poster i den nye Skattemelding MVA.

Nullsats innenlands skal ha MVA-kode 5, og utførsel av varer skal ha MVA-kode 52.

Dette har medført at vi har måttet endre MVA-satsene i faktureringen. Det er nå lagt inn en egen MVA-sats for utførsel av varer. Og i faktureringsbildet kan du huke av for at en faktura gjelder utførsel.

 

Hva skjer videre?

Vi jobber nå med å tilpasse MVA-kode 81 til 85 og 87 til 92 og MVA-kodene på 8xx. Aller viktigste av disse kodene er 81, og derfor vil den bli laget først. Se avsnittet «Omvendt avregning ved innførsel».

Av rapportering er den nye Skattemelding MVA på plass. Det vil foreløpig ikke være mulig å skrive ut denne rapporten, da vi ønsker å gjøre ytterligere forbedringer. Men det vil løpende bli lagt ut nye programoppdateringer av nye funksjoner. Innen utgangen av februar 2017 skal det være mulig å skrive ut Skattemelding MVA også. Diverse andre rapporter knyttet til MVA gjenstår og vil bli lagt til fortløpende. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

 

Vi anbefaler å oppdatere Matrix ofte i tiden fremover

Vi anbefaler deg å oppdatere ditt Matrix-program straks versjon 8.0 er lansert. Du kan fint bokføre bilag på 2017, men enkelte av de nye MVA-kodene knyttet til innførsel av varer (import) er ikke implementert fra dag 1. Gjør det gjerne til en vane å sjekke for programoppdateringer (Hjelp | Sjekk for programoppdateringer) i tiden fremover, da vi kommer til å stadig legge til og forbedre funksjoner knytter til merverdiavgift.

 

Oversikt over hvor MVA-kodene går til Skattemelding MVA

Her er en oversikt over hvor de ulike MVA-kodene i den nye RF-0002 Skattemelding merverdiavgift:

 

 

Ny MVA-kodeoversikt

Kode Tekst Gammel kode MVA-type Kommentar til MVA-koden
Kjøp av varer og tjenester
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser) 0 Ingen MVA-håndtering
1 Fradrag for inngående mva., 25 % 1 Inngående
11 Fradrag for inngående mva., 15 % 11 Inngående
12 Fradrag for inngående mva., 11,11 % 15 Inngående
13 Fradrag for inngående mva., 10 % 31 Inngående
14 Fradrag for innførselsmva., 25 % NY Ren MVA Ikke med i første versjon. Kommer senere i 2017.
15 Fradrag for innførselsmva., 15 % NY Ren MVA Ikke med i første versjon. Kommer senere i 2017.
Kjøp av varer fra utlandet
21 Grunnlag ved innførsel av varer, 25 % NY Innførsel Skal ikke på mva-oppgaven
22 Grunnlag ved innførsel av varer, 15 % NY Innførsel Skal ikke på mva-oppgaven
23 Grunnlag ved innførsel av varer, 0 % NY Innførsel Skal ikke på mva-oppgaven
Omsetning og uttak av varer og tjenester
3 Utgående mva., 25 % 3 Utgående
31 Utgående mva., 15 % 13 Utgående
32 Utgående mva., 11,11 % 17 Utgående
33 Utgående mva., 10 % 33 Utgående
5 Mva.-fritt salg innenlands, 0 % 10 Utgående Salg med nullsats innenlands (avgiftsfritt salg)
51 Innenlandsk omsetning med omvendt avgiftplikt, 0 % NY Utgående Kommer senere i 2017.
52 Utførsel av varer og tjenester, 0 % NY Utførsel Tidligere MVA-kode 10 blir splittet i MVA-kode 5 og 52.
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven 9 Utgående
7 Ingen mva-behandling (inntekter som ikke er omsetning) NY Utgående  Skal ikke på mva-oppgaven
Innførsel av varer
81 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva., 25 % NY Kombinert Når denne MVA-koden benyttes, kan bokføring gjøres som en enveis postering. I bakgrunnen føres det en tilsvarende motpost. Posteringen får ingen regnskapsmessig effekt, men påvirker post 9 og 17 i Skattemelding MVA.
82 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva., 25 % NY Kombinert Det godtas enveis postering med denne MVA-koden. Ved bokføring av debet på en konto med denne mva-koden, så økes den utgående MVA, og MVA-beløpet føres som en kostnad. Beløpet påvirker bare post 9 i skattemelding MVA.
83 Innførsel av varer med fradrag for innførselsmva., 15 % NY Kombinert Når denne MVA-koden benyttes, kan bokføring gjøres som en enveis postering. I bakgrunnen føres det en tilsvarende motpost. Posteringen får ingen regnskapsmessig effekt, men påvirker post 10 og 18 i Skattemelding MVA.
84 Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva., 15 % NY Kombinert Det godtas enveis postering med denne MVA-koden. Ved bokføring av debet på en konto med denne mva-koden, så økes den utgående MVA, og MVA-beløpet føres som en kostnad. Beløpet påvirker bare post 10 i skattemelding MVA.
85 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva. av, 0 % NY Kombinert Når denne MVA-koden benyttes, kan bokføring gjøres som en enveis postering. I bakgrunnen føres det en tilsvarende motpost. Posteringen får ingen regnskapsmessig effekt, men påvirker post 11 i Skattemelding MVA.
Omvendt avgiftsplikt ved innførsel av fjernleverbare tjenester
86 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva., 25 % 22 Kombinert MVA-kode Inntil videre fungerer denne som før. Men det vil komme forbedringer for å ivareta alle krav i bokføringslov.
87 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva., 25 % NY Kommer senere i 2017.
88 Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva., 10 % NY Kombinert MVA-kode Kommer senere i 2017.
89 Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva., 10 % NY Kommer senere i 2017.
Omvendt avgiftsplikt ved innenlands kjøp
91 Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva., 25 % NY Kombinert. Kommer senere i 2017.
92 Kjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag for mva., 25 % NY Kombinert. Kommer senere i 2017.

 

Les andre saker om MVA 2017 her