Innhold - hurtiglinker

Merverdiavgift ved innførsel

Vi har laget en god veiledning for import av varer og tjenester, herunder fjernleverbare tjenester. Se veiledningen her:

https://hjelp.matrix.no/matrixrs/slik-er-den-nye-merverdiavgiftsoppgaven-fra-2017/