Du er her:
< Tilbake

Ved å benytte funksjonen «Fakturer faste oppdrag», kan du i en samlet operasjon fakturere mange fakturaer. Vi i Matrix systemer AS bruker denne funksjonen selv, for å raskt kunne fakturere ut månedsleie til våre kunder. Selve utfaktureringen gjøres under menyen Funksjoner | Fakturer faste oppdrag. Før du kommer så langt, så må du først sørge for at varene som skal faktureres ligger i vareregisteret med hver sine priser (og øvrige ønskede innstillinger, som for eksempel konto for inntektsføring, momsbehandling etc):

På hver kunde som skal faktureres med fast oppdrag, gå til skillearket «Faste oppdrag» og skriv inn varenummeret (eller dobbeltklikk for å åpne vareregisteret). Skriv inn det antallet som skal faktureres, for eksempel 1.:

Før du fakturerer ut de faste oppdragene, bør du kontrollere at alt er riktig. Se på Vis | Faste oppdrag, evt. dobbeltklikk på en varelinje for å se hvilke kunder som inngår.

Kontroller gjerne også Utskrifter | Liste med faste oppdrag:

Selve utfaktureringen av faste oppdrag gjøres under Funksjoner | Fakturer faste oppdrag. Om ønskelig kan du velge å fakturere kun en kundegruppe. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis noen skal faktureres månedlig, mens andre skal faktureres kvartalsvis.

Skriv eventuelt inn en tekst du ønsker å ha med på fakturaene, og angi fakturadato og forfallsdato. Huk av for «Send som e-post» hvis du ønsker at fakturaene skal sendes slik. Hvis du ikke huker av for dette, så vil fakturaene bli skrevet ut på papir. (Les forøvrig om e-postinnstillinger her.)

Gruppefakturering er en annen metode for faktureringer av større mengder like fakturaer. Les flere artikler om massefakturering her.