Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Arkiv – Firmaopplysninger
På skillekortet Bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format.

Foretaksnummer
Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret må være innmeldt i bedriftsterminalsystemet hos din bankforbindelse. Hentes i utgangspunktet fra organisasjonsnummer under Firmaopplysninger. Må angis med 11 siffer inkludert innledende nuller.

Operatør
Legg inn det brukernummer som benyttes for pålogging til bankens bedriftsterminalsystem.

Divisjon
Hvis det er avtalt med banken at du skal overføre lønn til en spesifikk divisjonsangivelse, legges denne inn her. Vanligvis er det ikke nødvendig å fylle inn dette feltet.

Filnavn
Angi navn på filen som skal sendes til banken. Om du bruker både innenlands og utenlandsbetalinger, angir du filnavnet her. Ved utenlandsbetalinger vil det automatisk bli lagt på en u sist i navnet, dvs. angir du her Bank.txt blir filnavnet ved utenlandsbetalinger Banku.txt.

Arkiv – Innstillinger
Gå inn på skillekortet Program/data og velg mappe for datafil til Banken.

Register over utenlandske banker
Du må først opprette banken i register over utenlandske banker. Det gjør du enten fra ansattregisteret eller ved å gå inn under Register – Utenlandske banker.

Følgende informasjon om hver bank må registreres:

Identitet
Hver bank du oppretter må ha en egen identitet på 4 tegn.

Navn
Bankens navn

Adresse 1 til 3
Her skriver du inn bankens adresse fortløpende. Det vil si ikke fyll ut Adresse 2 uten at det er registrert noe på Adresse 1.

Swiftadresse
Her angir du den Swiftadresse banken identifiseres med. Konf. din bank.

Landkode
Her angir du landkode til det landet beløpet fysisk skal overføres til dersom Swiftadresse IKKE angis. Angis med to tegn ifølge ISO-standard. Oversikt over landkoder kan du få i banken.

Swift remburs
Mottakende banks korrespondentbank sin swiftadresse. Konf. evt. din bank.

Kode
Brukes til å angi hvilken bank og filial mottakers konto tilhører. Konf. evt. din bank.

Sjekkode
Dersom sjekk ønskes må dette angis. Bruken er bankavehengig, kontakt banken for informasjon. Velg verdi fra listen:

 1. Sjekk utstedes og sendes betalingsmottaker
 2. Sjekk utstedes og sendes oppdragsgiver

Register – Ansatte
Du velger bank på skillekortet Utbetalinger:

Velg bank ved å klikke på …. Du kommer da til registret over utenlandske banker. Marker ønsket bank og klikk Lukk. Ønsket bank blir da lagt på den ansatte.

 • Landkode
  Du må oppgi den ansattes landkode. Det vil si hvilket land beløpet skal ubetales til. Angis med to bokstaver ifølge ISO-standard. Konf. Banken
 • Kontonummer:
  Angi den ansattes kontonummer i den valgte banken.
 • Valuta
  Du må oppgi valutasort den ansatte skal ha beløpet utbetalt i. ISO-standard må brukes. Konf. Banken.
 • Avtalt kurs
  Den avtalte kursen med banken kan også oppgis. Dette må konfereres med banken. Dersom avtalt kurs oppgis du også oppgi de seks første bokstavene i etternavnet til den du har avtalt kursen med.

Arkiv – Rapporter
Utbetalingsliste elektronisk utland finnes som et eget valg i skillekortet Lønnskjøring:

Klikk Skjerm eller Skriver, utbetalingene lagres på fil. Du får også en kvittering:

Overføre og godkjenne listen til nettbanken
Nederst på kvitteringen står det angitt hva filen heter samt hvor den finnes.

Gå deretter inn i Nettbanken og hent opp banklisten. Kontroller den mot kvitteringen fra Matrix Lønn. Hvis ok, godkjenn filen for utbetaling.