Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Det vil si feriepenger som skulle vært utbetalt i fjor eller tidligere år.

Hvis de skulle ha vært utbetalt i fjor, vil de stå som rest på fjorårets Feriepengeliste årets.

Det må brukes en egen lønnsart for å utbetale feriepenger fra tidligere år. I Matrix Lønn brukes Lønnsart 768 Feriepenger opptjent tidligere år.

Kopier lønnsarten fra grunnregisteret
Hvis den ikke finnes i lønnsartsregisteret, kopier den fra grunnregisteret. Det gjør du under Verktøy – Registervedlikehold, knappen Hente. Velg å hente fra Grunnregister. Finn nr 768, marker den og klikk på Kopier. Lønnsarter er da kopiert inn i firmaets lønnsartsregister.

Kontroller, eventuelt juster kontonummer oppgitt i feltet Konto, samt kryss av om det skal registreres og bokføres på avdeling/prosjekt.

A-meldingen
Beløp kommer med på A-meldingen, samt på årsoppgaven som Feriepenger.

Lønnsarten 768 Feriepenger opptjent tidligere år
Dette er en spesiell lønnsart som kun er beregnet for å utbetale feriepenger som skulle vært utbetalt tidligere år.

Lønnsarten har en egen lønnsartstype, Feriepenger tidligere år. Dette gjør at den kun bruker prosentsatsen fra skattekortet for å beregne skatt. Dette er lovbestemt.

Ellers behandler den arbeidsgiveravgiften på samme måte som arbeidsgiveravgift på lønnsarter for vanlige feriepenger. Det vil si de blir ikke kostnadsført på regnskapsbilaget.