Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

(forkortet til organisasjon videre i teksten)

For at feriepengelisten skal kunne brukes må det opprettes noen lønnsarter ekstra. Det spesielle med organisasjon er at det ikke betales arbeidsgiveravgift. Feriepengelisten i HogiaLønn er basert på at faste lønnsarter som går til innberetning med arbeidsgiveravgift brukes til utbetaling av feriepenger. Lønnsartene nedenfor må opprettes for å komme rundt dette.

Oppretting av lønnsarter

1. Opprett lønnsart 767 Feriepenger u/skatt organisasjon. Beregningsmåte: Sats= LART[765-765]

2. Opprett lønnsart 766 Tilbakeføring feriep. Beregningsmåte: Sats= LART[765-765]

3. Koble denne lønnsarter til 765 Feriepenger uten skatt, det vil si gå inn på lønnsart 765 og angi 766 på Koblet lønnsart.
Lønnsartene vil være mulig å hente fra Grunnregister i versjon 2014.2 datert 160414 eller senere. Arbeide med – Lag lønn.

Kontroll og bekreft:
Du kan IKKE ha hake på Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.

Feriepengelisten
Feriepengelisten vil nå inneholde utbetalt beløp og eventuellt rest feriepenger.

Dersom du har ansatte over 60 år, se egen veiviser for dette. Finnes på Kundtorg, Veivisere, Skattefrie selskaper.