Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie.  Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.

Feriepenger som skal utbetales er 12.00 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Hogia Lønn

Utbetaling av feriepenger i juni

Utskrift feriepengeliste

Velg Rapporter, og skillekortet Ferie. Hak av i ruten – Utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet.

Arbeide med – Lag Lønn

Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales.   

 • La ordinær lønn stå i bildet (det vil si IKKE slett linjer for Timelønn og lignende).
 • Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, klikk Enter og summen kommer opp av seg selv.  
 • Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger.  
 • Godkjenn lønnen med OK & Neste og ansatt klar for godkjenning.  

Kontroll og Bekreft:

 • Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.     
 • Kjør kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig. 
 • Bekreft, NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes.   
 • Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter. 
 • Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet. 
 • Ordinær lønn står fortsatt i bildet for Lag lønn når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn.

Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart).

Lønnsarter med Lønnsartstype (OBS! Lønnsartstype ikke navn) kontrolleres/godkjennes:

(Lønnsartsnummer i parentes referer til lønnsartsnummer i grunnregisteret som leveres med HogiaLønn). Lønnsartstyper:

 • Feriepenger uten skatt   (765)
 • Feriepenger med skatt   (760)
 • Feriepenger Over 60 år fjoråret (780)   
 • Feriepenger Over 60 år året   (790)
 • Feriepenger tidligere år (768)
 • Fagforeningskontingent (620, 621, 622, 623, 624, 625)
 • Forskuddstrekk   (910 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Forskuddstrekk prosent    (911 kun om negativt eller registrert manuelt i Lag lønn)
 • Ekstra skatt   (912)
 • Restskatt A   (920)
 • Restskatt B   (921)
 • Bidragstrekk u/skatt   (635)