Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Arbeidstakere i virksomheter som har innført avtalefestet ferie (tariffavtale) har 30 virkedager ferie. Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.

Vi skal derfor trekke arbeidstakeren for 4. dagers lønn (månedslønte).

Feriepenger som skal utbetales er 12.00 % av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i MatrixLønn:

Utbetaling av feriepenger i juni

Utskrift feriepengeliste Velg Arkiv – Rapporter – Feriepenger. Hak av i ruten – Utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet.

Arbeide med – Lag Lønn
Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales.

La ordinær lønn stå i bildet

 • Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, trykk enter og summen kommer opp av seg selv.
 • Velg lønnsart 771 trekk 1/26 månedslønn, trykk enter og tast 4 i antall, summen som skal trekkes for 4 dager kommer av seg selv.
 • Overstyr skattetrekket med lønnsart 910 eller 911 og sett 0 i beløp dersom det blir forskuddstrekk grunnet fradrag av månedslønn for 4 dager.
 • Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger.
 • Godkjenn lønnen med OK & Neste og svar Ja Ansatt klar for godkjenning.

Kontroll og Bekreft

 • Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.
 • Kjør kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig.
 • Bekreft, NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes.
 • Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter.
 • Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet.
 • Ordinær lønn står fortsatt i bildet for Lag lønn når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn.

Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart).

Lønnsartstyper:

 • Feriepenger uten skatt
 • Feriepenger med skatt
 • Feriepenger Over 60 år fjoråret
 • Feriepenger Over 60 år året
 • Feriepenger med delvis skattetrekk
 • Lønn i feriemåneden
 • Forskuddstrekk
 • Forskuddstrekk prosent
 • Ekstra skatt
 • Restskatt A
 • Restskatt B
 • Bidragstrekk
 • Eget trekk 1-9
 • Bidragstrekk uten skatt

Lønnsarten for fagforeningskontingent taes også med dersom den har hake i feltet Trekk fagforening eller Trekk fagforening 2.

Dersom det skal utbetales overtid, bonus og lignende sammen med feriepenger, må ordinær lønn slettes i Lag lønn, og hentes frem på nytt ved neste lønnskjøring. Ikke kryss i Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.

Samtidig utbetale ekstra uke over 60 år?

For denne ekstra ferieuken skal den ansatte ha utbetalt 2.3 % av feriepengegrunnlaget opptjent året før. Velg lønnsart 780 Feriep. 60 år fjorårets grlag og summen kommer opp av seg selv.

Det skal trekkes skatt av disse feriepengene enten de er opptjent i fjor eller i år. Matrix Lønn gjør dette automatisk. Ved beregning av skatt skal prosentsatsen alltid brukes. Dette selv om den ansatte har tabell.

Når den ansatte får utbetalt feriepenger for ekstra uke over 60 år, eller når den ansatte tar ut den uken, skal den ansatte også trekkes i lønn. Det vil si hvis den ansatte har månedslønn. Bruk lønnsart 771 Trekk 1/26 Månedslønn og angi 6 på antall.

For mer info, se egne mer detaljerte veivisere.