Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Det vil si 4 uker og en dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke.

Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned.

Feriepenger som skal utbetales er 10.20% av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Matrix Lønn:

Utbetaling av feriepenger i juni

Utskrift feriepengeliste
Velg Arkiv – Rapporter – Feriepenger. Huk av ruten – Utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Skriv ut. Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet.

Arbeide med – Lag Lønn
Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales.

 • La ordinær lønn stå i bildet.
 • Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, klikk enter og summen kommer opp av seg selv.
 • Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger
 • Godkjenn lønnen med OK & Neste og Ansatt klar for godkjenning

Kontroll og Bekreft

 • Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.
 • Kjør Kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig.
 • Bekreft, NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes.
 • Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter.
 • Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet.
 • Ordinær lønn står i lønnsberegningsbildet når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn.

Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart).

 • Feriepenger uten skatt
 • Feriepenger med skatt
 • Feriepenger Over 60 år fjoråret
 • Feriepenger Over 60 år året
 • Feriepenger med delvis skattetrekk
 • Lønn i feriemåneden
 • Forskuddstrekk
 • Forskuddstrekk prosent
 • Ekstra skatt • Restskatt A
 • Restskatt B
 • Bidragstrekk
 • Eget trekk 1-9
 • Bidragstrekk uten skatt

Lønnsarten for fagforeningskontingent taes også med dersom den har hake i feltet Trekk fagforening eller Trekk fagforening 2.

Dersom det skal utbetales overtid, bonus og lignende sammen med feriepenger, må ordinær lønn slettes i lag lønn, og hentes frem på nytt ved neste lønnskjøring.