Search Knowledge Base by Keyword

Her er du:
Tilbake

Arbeidstakere i virksomheter som følger ferieloven har 25 virkedager ferie. Det vil si 4 uker og en dag. Det regnes ut fra 6 dagers uke.

Ferieloven regner 26 arbeidsdager i en måned. Vi skal derfor utbetale feriepenger + 1/26 månedslønn.

Feriepenger som skal utbetales er 10.20% av feriepengegrunnlaget opparbeidet året før. Vi tar utgangspunkt i den mest normale måten å utbetale feriepenger på, og det er å betale 11 måneder lønn og 1 måned feriepenger.

Vi anbefaler følgende fremgangsmåte i Matrix Lønn:

Utbetaling av kun feriepenger i juni

Utskrift feriepengeliste
Velg Arkiv – Rapporter – Feriepenger. Huk av ruten – Utbetales i år (fjorårets feriepengegrunnlag). Skriv ut. Det skal stå hake i ruten Skriv ut ansatte som har sluttet.

Arbeide med – Lag lønn
Dette forutsetter at det er kun feriepenger som utbetales.

 • La ordinær lønn stå i bildet.
 • Velg lønnsart 765 feriepenger u/skatt, trykk enter og summen kommer opp av seg selv.
 • Velg lønnsart 770 1/26 månedslønn, klikk enter og summen kommer opp av seg selv.
 • Fagforeningskontingent må beregnes manuelt ellers vil trekkbeløpet være beregnet på lønn + feriepenger.
 • Godkjenn lønnen med OK & Neste og Ansatt klar for godkjenning.

Kontroll og bekreft

 • Sett hake i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes.
 • Kjør Kontroll og sjekk at lønnen er blitt riktig.
 • Bekreft. NB! Sjekk at det er hake i ruten Kun feriepengelønnsarter godkjennes.
 • Skriv ut Lønnsslipper, og periodens rapporter.
 • Skriv ut ny Feriepengeliste, sjekk at alle har fått utbetalt sine feriepenger og at det står 0 i rest på samtlige, også de som har sluttet.
 • Ordinær lønn står i Lag lønn bildet når du kommer tilbake neste måned for å lage lønn.

Når du haker av i ruten Kun feriepengelønnsarter kontrolleres/godkjennes er det disse lønnsartstypene som kontrolleres/godkjennes: (OBS! Legg merke til at det er lønnsartstypen det går på, ikke navn på lønnsart).

 • Feriepenger uten skatt
 • Feriepenger med skatt
 • Feriepenger Over 60 år fjoråret
 • Feriepenger Over 60 år året
 • Feriepenger med delvis skattetrekk
 • Lønn i feriemåneden
 • Forskuddstrekk
 • Forskuddstrekk prosent
 • Ekstra skatt
 • Restskatt A
 • Restskatt B
 • Bidragstrekk
 • Eget trekk 1-9
 • Bidragstrekk uten skatt

Lønnsarten for fagforeningskontingent taes også med dersom den har hake i feltet Trekk fagforening eller Trekk fagforening 2.

Dersom det skal utbetales overtid, bonus og lignende sammen med feriepenger, må ordinær lønn slettes i lag lønn, og hentes frem på nytt ved neste lønnskjøring.

Det er skattetabellen som avgjør om det blir trukket skatt eller ikke av den ene dagen med lønn.

Samtidig utbetale ekstra uke over 60 år?

For denne ekstra ferieuken skal den ansatte ha utbetalt 2.3 % av feriepengegrunnlaget opptjent året før. Velg lønnsart 780 Feriep. 60 år fjorårets grlag og summen kommer opp av seg selv.

Det skal trekkes skatt av disse feriepengene enten de er opptjent i fjor eller i år. Matrix Lønn gjør dette automatisk. Ved beregning av skatt skal prosentsatsen alltid brukes. Dette selv om den ansatte har tabell.

Når den ansatte får utbetalt feriepenger for ekstra uke over 60 år, eller når den ansatte tar ut den uken, skal den ansatte også trekkes i lønn. Det vil si hvis den ansatte har månedslønn. Bruk lønnsart 771 Trekk 1/26 Månedslønn og angi 6 på antall.

For mer info, se egne mer detaljerte veivisere.